Nhà thờ Hà Đông: Lễ Lá - Thánh lễ khai mạc Tuần Thánh 2022

Nhà thờ Hà Đông: Lễ Lá - Thánh lễ khai mạc Tuần Thánh 2022

Nhà thờ Hà Đông: Lễ Lá - Thánh lễ khai mạc Tuần Thánh 2022

TGPSG -- “Chúng ta hãy đem cả niềm tin mà hăng hái bước theo Người”. Đó là lời mời gọi của linh mục (Lm) GB Vũ Mạnh Hùng - Chánh xứ Hà Đông, khi ngài chủ tế Thánh lễ làm phép Lá - Khai mạc Tuần Thánh, được cử hành vào lúc 5g Chúa Nhật ngày 10-4-2022, tại Nhà thờ Hà Đông.

Trước Thánh lễ, là nghi thức Tưởng niệm Chúa Giêsu vào thành Thánh Giêrusalem. Lm chủ tế đã cử hành nghi thức làm phép lá tại khuôn viên Lòng Chúa Thương Xót, với sự tham dự của các tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ Hà Đông

Sau đó với cành lá trên tay, Lm chủ tế và cộng đoàn đã tiến bước vào trong nhà thờ với tiếng hát của đoàn 'Vạn Tuế Con Vua Đa-vít'

Sau bài Thương Khó Đức Giêsu, Lm chủ tế chia sẻ: 'Chúa nhật Lễ Lá hôm nay tưởng niệm Chúa Giêsu vào thành Thánh Giêrusalem. Người Do Thái reo hò đón tiếp ngài: “Vạn tuế Con Vua Đavít, chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến”. Rồi sau đó, chính những con người ấy giơ cao tay, la to: “Đóng đinh nó vào thập giá”. Trong xã hội ngày nay người ta cũng dễ dàng chạy theo số đông để vu khống, để hành hung sát hại lẫn nhau. Mỗi người khi gặp đau khổ cần ý thức hơn, đau khổ là để mình được 'khôn ra, sáng ra'. Mỗi người hãy biết tự hạ theo gương Chúa Giêsu :”Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự”. Trong Tuần Thánh này khi Tưởng niệm Chúa Giêsu chịu chết trên Thập Giá, mỗi người hãy dùng chính những đau khổ của mình để kết hiệp, hướng nhìn lên Chúa: “Khi nào Ta được treo lên, Ta sẽ lôi kéo mọi người lên cùng Ta”

Thánh lễ được tiếp nối với phần phụng vụ Thánh Thể, và kết thúc lúc 6g20. Cộng đoàn ra về với nhành lá trên tay, trong âm vang điệp khúc “Con đường Chúa đã đi qua”.

Bài & Ảnh: Truyền thông Gx Hà Đông (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top