Danh sách Thuyên chuyển - Bổ nhiệm Linh mục TGP. Sài Gòn - TP.HCM 2020

Danh sách Thuyên chuyển - Bổ nhiệm Linh mục TGP. Sài Gòn - TP.HCM 2020

Danh sách Thuyên chuyển - Bổ nhiệm Linh mục TGP. Sài Gòn - TP.HCM 2020

Kính quý cha,

Vào dịp lễ Thánh Gioan Maria Vianney là bổn mạng của các linh mục, ngày 4/8/2020, Đức Tổng Giám mục đã ký Bổ nhiệm thư, thuyên chuyển và bổ nhiệm một số linh mục trong Tổng giáo phận.


Đính kèm là danh sách quý cha thuyên chuyển trong đợt này.

Kính báo
Phêrô Kiều Công Tùng
Chưởng Ấn

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top