Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ

Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ

Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ

TGPSG -- “Một dân tộc mà không nhớ đến tổ tiên thì sẽ sớm bị mai một”

Linh mục (Lm) Giuse Nguyễn Văn Thanh, Chánh xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (ĐMHCG) đã nhấn mạnh câu nói đó trong bài chia sẻ Tin mừng khi cử hành Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ. Đồng tế với ngài là Lm Phụ tá Gioan Maria Lê Hữu Đức.

Đúng 17g45, ngày 27.06.2023, giáo xứ đã rước kiệu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp xung quanh khuôn viên nhà thờ. Từng hồi kèn, trống của ban kèn vang lên dẫn đầu đoàn rước. Nối đuôi theo sau là các đoàn thể Công giáo Tiến hành trong giáo xứ với cờ hiệu riêng của mình.

Ngay sau khi cuộc rước kiệu kết thúc, 18g Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được cử hành với sự tham dự đông đảo của giáo dân trong giáo xứ.

Mở đầu thánh lễ, Lm chủ tế mời gọi mọi người dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì giáo xứ ĐMHCG đã được hình thành và phát triển suốt 52 năm.

Sau bài công bố Tin Mừng theo thánh Mátthêu, Lm Chánh xứ mời gọi cộng đoàn tỏ lòng biết ơn với các Lm chánh xứ tiền nhiệm, đặc biệt là Lm tiên khởi Phêrô Phan Phát Huồn. Ngài cũng gửi lời tri ân sâu sắc đến các nữ tu thuộc cộng đoàn Hồng Ân - Mến Thánh Giá Thủ Thiêm- đã đến giúp giáo xứ từ những ngày đầu thành lập.

Dựa vào bài đọc I trích sách Sáng thế, Lm chủ tế quảng diễn:

“Chúng ta được sinh ra nhờ đức tin của tổ phụ Abram, và chúng ta có nhiệm vụ thông truyền đức tin đó cho thế hệ mai sau”

Kết thúc bài giảng, Ngài mời gọi cộng đoàn thực hành sống theo lời Đức Thánh Cha Phanxicô: “Hiệp thông để thi hành sứ vụ đem ơn cứu độ đến cho mọi người”

Thánh lễ tiếp nối với phần phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 19g15 trong tâm tình tạ ơn.

Bài & Ảnh: Giuse Maria Nguyễn Ngọc Lâm (TGPSG)

 

Top