Giáo xứ An Phú: Lễ đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng thánh đường

Giáo xứ An Phú: Lễ đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng thánh đường

Thánh lễ khởi công

Vào lúc 9g00 ngày 9.8.09, cha Hạt Trưởng Tân Định về thăm viếng mục vụ và chủ sự Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng Thánh đường giáo xứ An Phú. Cha Hạt Trưởng Tân Định, Cha Chánh xứ cùng 9 cha khách đã long trọng hiệp dâng thánh lễ đồng tế với khoảng 500 giáo dân tham dự.
 
Lược sử giáo xứ An Phú
 
Giáo xứ An Phú thành lập năm 1962 do cha Matthêu Phạm Công Ngơi, chánh xứ tiên khởi.
 
Sau khi cha cố mất năm 1991, cha Giuse Nguyễn Duy Diễm làm chánh xứ. Năm 2003, cha Giuse Diễm được thuyên chuyển đi giáo xứ Thánh Gia, cha Phêrô Lê Hoàng Chương về làm chánh xứ cho đến nay.
 
Hiện giáo xứ An Phú có khoảng 2600 giáo dân, chia làm 4 họ giáo, với Hội đồng mục vụ gồm 23 người.
 
Các đoàn thể trong giáo xứ :
- Hội Liên Minh Thánh Tâm
- Hội các Bà Mẹ Công giáo
- Hội Legio
- Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể.
 

 Hướng về tương lai 

Thánh đường An Phú được xây dựng năm 1965 trên vùng ao hồ sình lầy và đã được sửa chữa nhiều lần.
 
Thánh lễ đặt viên đặt viên đá đầu tiên lần này không chỉ nhằm khởi công xây dựng một ngôi thánh đường mới bằng vật chất, mà còn là để mở ra một tương lai mới mẻ cho cả giáo xứ và cho tâm hồn từng giáo dân. Chắc chắn những ước nguyện canh tân đổi mới này đã được Chúa chúc phúc, để trong niềm vui, mọi người trong giáo xứ sẽ tích cực cùng nhau xây dựng được một ngôi thánh đường khang trang chắc chắn, và một cộng đoàn hiệp nhất yêu thương.

Top