Bài viết liên quan - Giáo xứ An Phú: Lễ đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng thánh đường