Hình ảnh "Giáo xứ Xóm Thuốc: Lễ Các Thánh Nam Nữ"

Hình ảnh "Giáo xứ Xóm Thuốc: Lễ Các Thánh Nam Nữ"

WGPSG (1.11.2009) - Vào lúc 16g30 chiều ngày 1.11.2009, Đức Hồng Y GB. Phạm Minh Mẫn đã chủ sự Thánh lễ "Mừng Lễ Kính Các Thánh" tại giáo xứ Xóm Thuốc thuộc giáo hạt Gò Vấp.

Thánh lễ đồng tế do Đức Hồng Y GB. Phạm Minh Mẫn chủ tế, cùng với cha Chánh xứ Giuse Nguyễn Văn Chủ và các cha trong giáo hạt. Mọi thành phần thuộc cộng đoàn Dân Chúa Xóm Thuốc đã hân hoan vui mừng tham dự Thánh lễ.

Nghe Audio:
    - Nhập lễ
    - Phúc Âm + Chia sẻ Lời Chúa của ĐHY
    - Ban Huấn từ của ĐHY

Dưới đây là hình ảnh Thánh lễ "Mừng Lễ Kính Các Thánh" tại giáo xứ Xóm Thuốc.

Top