Gx. Tam Hà: Chúa nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống

Gx. Tam Hà: Chúa nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống

Bản tin giáo xứ Tam Hà được thực hiện để cộng đoàn giáo xứ có thêm kiến thức về Đức tin, về Giáo hội và biết các thông tin của giáo xứ, cũng phần nào giúp cộng đoàn sống đạo tốt hơn.

Xin xem chi tiết trong file đính kèm:

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top