Giáo xứ Tân Trang: Thánh lễ Chúa Chiên lành - 2024

Giáo xứ Tân Trang: Thánh lễ Chúa Chiên lành - 2024

Giáo xứ Tân Trang: Thánh lễ Chúa Chiên lành - 2024

TGPSG -- “Mỗi người chúng ta đều có một vị trí đặc biệt trong trái tim yêu thương của Chúa.”

Cha xứ Inhaxiô Nguyễn Văn Đức đã nhấn mạnh điều đó trong bài giảng lễ Chúa Chiên lành, vào lúc 17 giờ Chúa nhật, ngày 21.04.2024 tại giáo xứ Tân Trang.

Tham dự Thánh lễ này, hầu hết là những anh chị tiểu thương, sinh viên và người di dân.

Qua ba bài đọc, Linh mục (Lm) Inhaxiô đã nhấn mạnh về động từ “biết” để học:

- Biết ngoài Chúa ra, không có ai đem lại cho chúng ta ơn cứu độ. Mời gọi nhận biết căn bản của người Kitô hữu.

- Biết Chúa Cha yêu thương chúng ta đến nỗi đã ban Con một là Đức Giêsu chuộc tội cho chúng ta. Tự hào gọi người mình tin là cha. Mời gọi  yêu Cha hết linh hồn hết sức lực.

- Biết của Kinh Thánh là đi vào mối tương quan mật thiết, gắn bó, yêu thương đến nỗi hiến mạng sống vì người mình biết. Người biết chiên và chiên biết người.

Chiên của Chúa thì nghe lời Chúa nói là lời hằng sống. Tin Chúa hiện diện và đồng hành với chúng ta trong lời Ngài, để biết và làm theo. Chúa Cha trao đàn chiên cho Chúa con là Đức Giêsu Kitô. Lắng nghe tiếng Chúa và bước theo Chúa Kitô để được Chúa đưa đến sự sống đời đời.

Hôm nay Giáo hội mời gọi ơn Linh mục, tu sĩ nên mục tử tốt lành theo gương Chúa: sống tinh thần yêu thương, hy sinh, phục vụ. Chính chúng ta cũng được mời gọi là mục tử tốt lành trong gia đình, bảo vệ đàn chiên con cái của mình, tránh xa mọi cám dỗ, sự dữ.

Chúng ta cầu nguyện cho những người lãnh đạo, những người có quyền, những người làm chủ có lòng nhân từ như Mục tử nhân lành: biết yêu thương, quan tâm đến lợi ích chung của dân tộc, nhìn đến nhu cầu đời sống của nhân viên.

Tiếp tục thánh lễ là lời nguyện chung và phần phụng vụ Thánh Thể.

Thánh lễ kết thúc lúc 18 giờ 30 với bài hát cầu nguyện chung “Lạy Chúa,… lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt. Xin Chúa ban nhiều thợ biết nhiệt thành, để nước Chúa rộng lan khắp nơi…”

Được biết để cổ vũ cho ơn gọi, nhiều năm nay trong Thánh lễ Thiếu nhi, quý Dì và quý anh chị Huynh trưởng - Giáo lý viên đã tập dợt cho một số em thiếu nhi mặc tu phục của Hội dòng, để giới thiệu sơ qua về linh đạo và đời sống của một số Dòng tu. Ước mong hạt giống ơn gọi sẽ nảy sinh từ những việc làm bé nhỏ này, nhờ ơn Chúa giúp sẽ lớn lên và triển nở trong lòng các em. “Tôi trồng, Apolo tưới, chính Thiên Chúa mới cho mọc lên”.

Bài & Ảnh: Têrêsa Vũ Thanh Hương (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top