Đền Thánh Vincente - GX Thăng Long: Tân Linh mục Phaolô Võ Minh Đức dâng lễ tạ ơn

Đền Thánh Vincente - GX Thăng Long: Tân Linh mục Phaolô Võ Minh Đức dâng lễ tạ ơn

Đền Thánh Vincente - GX Thăng Long: Tân Linh mục Phaolô Võ Minh Đức dâng lễ tạ ơn

TGPSG --  “Chức Linh mục là bởi Chúa Thánh Thần thánh hóa con người bất toàn của chúng tôi, để chúng tôi nên Thừa Tác Viên của Hội Thánh. Anh em Lm chúng tôi không hơn anh chị em, tài cáng cũng không, tội lỗi thì đầy, nhưng chúng tôi được Chúa Thánh Thần biến đổi”

Trên đây là những chia sẻ của Linh mục (Lm) Vinh sơn Nguyễn Thế Thủ chánh xứ Thăng Long, trong thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa của tân Linh mục Phaolô Võ Minh Đức, diễn ra vào lúc 10g thứ bảy ngày 8-6-2024, tại Đền Thánh Vincente, giáo xứ Thăng Long, thuộc Giáo hạt Phú Thọ, TGP. Sài Gòn.

Tân Linh mục Phaolô Võ Minh Đức thuộc Giáo phận Ban Mê Thuột, được truyền chức vào ngày 17-5-2024, do ĐGM Vinh sơn Nguyễn Văn Bản, Giám quản Giáo phận Ban Mê Thuột đặt tay truyền chức tại Nhà thờ Chánh tòa Ban Mê Thuột. Tân Linh mục là nghĩa tử của Lm Vinh sơn Nguyễn Thế Thủ chánh xứ Thăng Long.

Trước khi bước vào thánh lễ, Lm chánh xứ Thăng Long giới thiệu tân linh mục với cộng đoàn, cùng quý Lm đồng tế, thuộc linh tông, thân hữu, các Lm thuộc Gx. Thăng Long.

Hiện diện trong thánh lễ có quý sơ, bà con họ tộc và gia đình của tân Lm, HĐMV giáo xứ Thăng Long, Đền Thánh Vincente, quý khách mời và cộng đoàn dân Chúa.

Thánh lễ do tân Lm Phaolô Võ Minh Đức chủ tế, theo Phụng Vụ thứ bảy lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ.

Trong  bài giảng, Lm Vinh sơn chánh xứ diễn giải như sau:

Khi chúng ta dâng thánh lễ, là chúng ta tuyên xưng đức tin. Không phải chúng ta làm một công thức.

Cha mới hôm nay dâng lễ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ, sau lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu vào thứ sáu hôm qua. Mỗi 1 thánh lễ có 1 nội dung, ý nghĩa. Dựa theo lời nguyện đầu lễ, chúng ta hiểu được nội dung của thánh lễ, mà chúng ta tuyên xưng đức tin.

Hôm nay lễ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ. Trái Tim của Mẹ Maria không thể vẹn sạch được nếu Chúa Thánh Thần không làm cho. Hôm nay, chúng ta mừng công trình của Chúa Thánh Thần nơi cung lòng của Đức Mẹ. Chúa Thánh Thần làm cho Mẹ Maria là cung điện của Ngài, để xứng đáng trở thành Mẹ của Con Thiên Chúa.Trước khi Mẹ cưu mang Chúa Cứu Thế, thì Chúa Thánh Thần đã làm cho lòng Mẹ trở thành cung điện của Chúa Thánh Thần.

Chúng ta mừng lễ Trái Tim Chúa Giêsu, biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa. Hai quả tim trở nên một, quả tim của Chúa Giêsu và quả tim của Mẹ Maria.

Chức Lm là của Chúa Thánh Thần thánh hóa con người bất toàn của chúng tôi, để chúng tôi nên Thừa Tác Viên của Hội Thánh. Chúa biến đổi chúng tôi trở thành Thừa Tác Viên của Hội Thánh. Một cách rõ nhất biểu lộ Lm là thừa tác viên của Hội Thánh, đó là việc dâng thánh lễ.

Lm cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho mọi người. Lm đọc lời truyền phép là 1 phần, nhưng để biến đổi bánh và rượu nên Mình và Máu Chúa còn có tác động của Chúa Thánh Thần. Nên khi Lm đưa 2 lòng bàn tay ra đọc :“Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa nhờ cũng một Chúa Thánh Thần, đoái thương thánh hóa của lễ chúng con dâng tiến Chúa đây, để trở nên Mình và Máu Đức Giêsu Kitô, Con Chúa“. Đó là tác động đầu tiên biến đổi. Tiếp đến, lời của Chúa Giêsu làm cho điều Chúa Thánh Thần đã thực hiện trở nên  hiện thực. Nghĩa là việc đó là tác động kép, của Chúa Thánh Thần và của Chúa Giêsu.

Chúa Thánh Thần biến đổi chúng ta trở nên con cái của Thiên Chúa, nhờ việc rước Mình và Máu Thánh Chúa.

Trái tim vẹn sạch Đức Mẹ xứng đáng để cho Chúa Thánh Thần làm cho Con Thiên Chúa ngự trong lòng Mẹ. Đấng Cứu Thế muốn công trình của Ngài được tiếp tục ở trần gian này, nên thiết lập chức Linh mục.

Chức Lm chỉ là Thừa tác viên làm cho Chúa Kitô hiện diện nơi bàn thờ này, trong quyền năng Chúa Thánh Thần.Lm Vinh sơn kết thúc bằng tâm tình cầu nguyện :“Lạy Chúa, qua Thừa Tác Viên của Hội Thánh là Lm. Xin chúng con được rước Mình và Máu Thánh Chúa, xin biến đổi chúng con là đền thờ của Chúa Thánh Thần và nhờ đó chúng con xứng đáng là con cái Thiên Chúa, kêu lên “Abba” “Cha ơi”.

Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện chung, phần Phụng Vụ Thánh Thể.

Sau Thánh lễ, tân Lm chụp hình kỷ niệm với cộng đoàn, và trước đó Lm chánh xứ có lời mời các Lm đồng tế và quý khách qua hội trường nhà thờ Thăng Long tham dự tiệc mừng tân Lm.

Xin cho tân Linh mục Phaolô có một trái tim như Chúa Giêsu Mục Tử Nhân Lành, yêu thương tất cả mọi người, không loại trừ một ai , để dấu chỉ của lòng Chúa thương xót giữa cuộc đời hôm nay.

Bài: Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG)

Ảnh: Giuse  Đinh Đồng Dũng

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top