Gx. Tam Hà: Chúa nhật Chúa thăng thiên - A

Gx. Tam Hà: Chúa nhật Chúa thăng thiên - A

Bản tin giáo xứ Tam Hà được thực hiện để cộng đoàn giáo xứ có thêm kiến thức về Đức tin, về Giáo hội và biết các thông tin của giáo xứ, cũng phần nào giúp cộng đoàn sống đạo tốt hơn.

Xin xem chi tiết trong file đính kèm:

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top