Gx. Tam Hà: Bản tin CN III Mùa Vọng năm A

Gx. Tam Hà: Bản tin CN III Mùa Vọng năm A

Bản tin giáo xứ Tam Hà được thực hiện để cộng đoàn giáo xứ có thêm kiến thức về Đức tin, về Giáo hội và biết các thông tin của giáo xứ, cũng phần nào giúp cộng đoàn sống đạo tốt hơn.

Xin xem file gửi kèm để biết thêm chi tiết:

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top