Gx. Sao Mai: Bản tin số 53 - tháng 06. 2011

Gx. Sao Mai: Bản tin số 53 - tháng 06. 2011

Bản tin giáo xứ Sao Mai phát hành hàng tháng gửi đến các hộ gia đình nhằm thông tin các sinh hoạt trong giáo xứ, đồng thời giúp làm tư liệu Lời Chúa sử dụng trong Giờ Kinh Tối gia đình hằng ngày. Nhờ đó đã đoàn kết được nhiều thành phần trong giáo xứ và giúp mọi người gắn bó với nhau hơn.

Xin xem chi tiết trong file đính kèm:

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top