Gx. Phú Thọ Hòa: Lễ tuyên hứa của HĐMV

Gx. Phú Thọ Hòa: Lễ tuyên hứa của HĐMV

WGPSG -- Vào lễ Chúa nhật thứ XXVII Thường niên 03/10/2010, giáo xứ Phú Thọ Hoà tổ chức lễ tuyên hứa nhận chức cho Hội đồng Mục vụ Giáo xứ nhiệm kỳ 2010 - 2014.

Mở đầu Thánh lễ, các quý chức đã hoàn thành nhiệm vụ lên nhận Bằng Tưởng Lệ. Sau đó là các quý chức nhiệm kỳ 2010 - 2014 lên nhận Uỷ Nhiệm Thư. Sau bài giảng là nghi thức tuyên hứa của các vị trong HĐMV/GX, gồm:

- 5 vị Ban Thường Vụ
- 5 vị Trưởng khu và quý chức trong khu (20 vị)
- 7 vị Uỷ viên

Nghi thức được diễn ra hết sức trang trọng dưới sự chứng kiến của cha chính xứ và cộng đoàn dân Chúa.

Cầu xin Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông, Trùm Cả, Bổn mạng của HĐMV/GX Phú Thọ Hoà ban cho các vị sự nhiệt tâm, quảng đại, hy sinh, vâng lời để chu toàn nhiệm vụ được trao phó.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top