Giáo xứ Tân Định: tờ tin tuần 106/2010

Giáo xứ Tân Định: tờ tin tuần 106/2010

Mỗi tuần vào Chúa Nhật giáo xứ Tân Định đều phổ biến Bản Tin Họ Đạo cho giáo dân trong giáo xứ, cũng như cho mọi khách vãng lai tham dự thánh lễ Chúa Nhật tại nhà thờ giáo xứ. Giáo xứ Tân Định đã trung thành sử dụng phương tiện truyền thông này như một cách phổ biến Lời Chúa, liên kết giáo dân và loan báo Tin Mừng trong nhiều năm qua. 

Ta sẽ thấy tất cả các hiệu quả tốt đẹp trên một cách cụ thể bằng cách click vào file gửi kèm để đọc Bản Tin Họ Đạo Tân Định tuần 106/2010

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top