Giáo xứ Sao Mai: Bản tin tháng 12.2010

Giáo xứ Sao Mai: Bản tin tháng 12.2010

Bản tin giáo xứ Sao Mai phát hành hàng tháng gửi đến các hộ gia đình nhằm thông tin các sinh hoạt trong giáo xứ, đồng thời giúp làm tư liệu Lời Chúa sử dụng trong Giờ Kinh Tối gia đình hằng ngày. Nhờ đó đã đoàn kết được nhiều thành phần trong giáo xứ và giúp mọi người gắn bó với nhau hơn.

Xin click file đính kèm để xem bản tin giáo xứ Sao Mai tháng 12.2010

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top