Giáo xứ Phú Xuân - giáo hạt Xóm Chiếu: 146 Thiếu nhi lãnh nhận Bí tích Hoà Giải và Thánh Thể lần đầu

Giáo xứ Phú Xuân - giáo hạt Xóm Chiếu: 146 Thiếu nhi lãnh nhận Bí tích Hoà Giải và Thánh Thể lần đầu

Giáo xứ Phú Xuân - giáo hạt Xóm Chiếu: 146 Thiếu nhi lãnh nhận Bí tích Hoà Giải và Thánh Thể lần đầu

TGPSG -- Chúa nhật lễ trọng kính Mình Máu Chúa Kitô, ngày 02/06/2024, là ngày vui mừng và ý nghĩa không chỉ riêng với các em lớp Giáo lý Rước Lễ 2, mà còn là ngày vui của cộng đoàn giáo xứ Phú Xuân, vì có 146 em được lãnh nhận hai Bí tích rất quan trọng trong cuộc đời Kitô hữu: Bí tích Hoà Giải (01/06/2024) và Bí tích Thánh Thể.

Thánh lễ tạ ơn và trao ban Mình Máu Thánh Chúa cho các em được linh mục (Lm) chính xứ Đaminh Ngô Quang Tuyên, đồng tế cùng Lm Gioan Baotixita Đỗ Văn Tiến (Don Bosco Cần Giờ).

Trong bài giảng, Lm Gioan Baotixita chia sẻ và khơi lại nơi cộng đoàn và các em thiếu nhi những kiến thức giáo lý về hai Bí tích được ghi dấu ấn hôm nay. Ngài nhấn mạnh:

Bí tích Hòa Giải là Bí tích do Chúa Giêsu thiết lập để tha thứ tội lỗi mà ta đã phạm từ khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội về sau, cùng giao hòa ta với Thiên Chúa, với Hội Thánh và anh em mình. Để lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, hối nhân cần xét mình, ăn năn tội và dốc lòng chừa, cùng xưng tội và đền tội.

Bí tích Thánh Thể là Bí tích trao ban chính Mình và Máu Chúa Kitô cho người lãnh nhận. Trong Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu hiện diện cách thực sự và toàn vẹn.

146 em thiếu nhi được xưng tội và rước lễ lần đầu hôm nay, là con số được lĩnh nhận hai Bí tích đặc biệt này đông nhất từ trước đến giờ ở nơi đây. Được biết, các em thiếu nhi được lãnh nhận các Bí tích hôm nay đều đã được học giáo lý chu đáo trong những năm qua, nhất là trong hơn hai tuần hè vừa qua. Điều này cho thấy những dấu hiệu tích cực trong phong trào thiếu nhi trong những năm gần đây của giáo xứ.

Ước mong ân sủng nơi Bí tích Hòa Giải và Bí tích Thánh Thể mà hôm nay các em thiếu nhi được nhận lãnh, sẽ giúp các em ngày một trưởng thành hơn trong đời sống đức Tin, đức Cậy, cũng như tình yêu mến Thiên Chúa và tha nhân.

Bài: Thuý Vi (TGPSG)

Ảnh: Đắc Quyền

 

 

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top