Cáo phó: thân phụ linh mục Giuse Vũ Đức Minh - phụ tá Gx Fatima Bình Triệu - qua đời 5-9-2021

Cáo phó: thân phụ linh mục Giuse Vũ Đức Minh - phụ tá Gx Fatima Bình Triệu - qua đời 5-9-2021

Cáo phó: thân phụ linh mục Giuse Vũ Đức Minh - phụ tá Gx Fatima Bình Triệu - qua đời 5-9-2021

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh
Gia đình tang quyến chúng con trân trọng kính báo

Ông cố GIOAN BAOTIXITA VŨ KHANG

Sinh ngày 10-10-1941 tại Thái Bình

Đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 23g50 Chúa nhật ngày 5-9-2021

(nhằm ngày 29 tháng 7 năm Tân Sửu)

Tại tư gia số 80 Đô Đốc Lộc, P. Tân Quý, Q. Tân Phú

Hưởng thọ 81 tuổi

Kính xin Đức Tổng, quý Đức cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn cầu nguyện cho linh hồn ông cố Gioan Baotixita sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.

TM. Bà cố và các anh chị đồng kính báo

Lm. Giuse Vũ Đức Minh
(Phụ tá Giáo xứ Fatima Bình Triệu)

Top