Tình Dòng Đaminh Việt Nam: Cha tân Giám tỉnh tuyên thệ nhậm chức

Tình Dòng Đaminh Việt Nam: Cha tân Giám tỉnh tuyên thệ nhậm chức

WĐM - Còn nhớ cũng vào ngày thứ Bảy của 2 tuần trước đây, sau thánh lễ Kính Chúa Thánh Thần, các nghị huynh cùng nhau bàn bạc, bầu phiếu để mong chọn ra một người anh em xứng đáng lãnh vai trò “Anh Cả” của Tỉnh Dòng trong suốt 4 năm tiếp theo.

Sáng 25.6.2011, sau khi mọi chương trình của Tỉnh Hội đã hoàn tất hết sức tốt đẹp trong sự quan phòng của Thiên Chúa, chúng ta lại được chứng kiến một nghi thức nữa. Nay không còn là sự băn khoăn hay hồi hộp chờ vị Giám tỉnh mới như cách đây 2 tuần nữa, nhưng là niềm vui vì vị tân Giám tỉnh sẵn sàng đặt tay trên Sách Thánh tuyên thệ để chu toàn nhiệm vụ được anh em tín cẩn trao phó.

Nghĩa của việc đặt tay trên Sách Thánh là để biểu tỏ niềm tin và cũng là xác tín vào sự soi dẫn của Lời Chúa trong hành trình sắp tới.

Trong nghi thức, cha tân Giám tỉnh đặt tay trong tay cha Bề trên tu viện thánh Alberto, cũng là Trưởng ban tổ chức Tỉnh Hội 2011, để tuyên xưng đức tin cũng như sự trung tín với Dòng và hiệp thông với Hội thánh. Chúng ta cùng chúc mừng cha Giám tỉnh mới của Tỉnh Dòng. Cầu chúc cha nhiều sức khỏe và nghị lực để cùng với Ban cố vấn và anh em tiếp tục lãnh đạo Tỉnh Dòng trong giai đoạn sắp tới.

Xin tạ ơn Thiên Chúa và cũng xin tri ân tất cả những tấm lòng đã vì Tỉnh Hội cách này hay cách khác, góp nên sự thành công hôm nay.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top