Dòng Phanxicô (OFM - Ordo Fratrum Minorum)

Dòng Phanxicô (OFM - Ordo Fratrum Minorum)

Lược sử:

Dòng Phanxicô danh xưng chính thức là dòng Anh Em Hèn Mọn hay còn gọi là dòng Anh Em Phan Sinh do Thánh Phanxicô Assisi (1181-1226) khởi xướng khoảng năm 1209 tại thành phố Assisi, nước Ý. Lý tưởng sống của Thánh Phanxicô là noi gương Đức Giêsu: sống khó nghèo, khiêm hạ, yêu thương phục vụ mọi người, đặc biệt những người nghèo khổ, yêu quý thiên nhiên.

Dòng Phan Sinh Việt Nam được các cha Phan Sinh người Pháp, thuộc tỉnh dòng Thánh Phêrô (cũng gọi tỉnh dòng Paris), đến thành lập năm 1929. Người đứng đầu trong các vị lập dòng tiên khởi ở Việt Nam là cha già Maurice Bertin (1870-1968). Năm 1931, cha Maurice Bertin đã xây dựng tu viện Phan Sinh đầu tiên tại Vinh, miền Trung Việt Nam. Năm 1954, sau hiệp định Genève, dòng Phan Sinh tiếp tục hiện diện ở miền Nam cho đến nay. Năm 1969, dòng Phan Sinh Việt Nam trở thành hạt dòng độc lập, không còn là một chi tỉnh, phụ thuộc tỉnh dòng Paris như trước kia.

Năm 1984, hạt dòng Phan Sinh Việt Nam được nâng lên thành tỉnh dòng.
Đại gia đình Phan Sinh gồm có:
- Dòng Nhất: dành cho nam tu sĩ, gọi là dòng Anh Em Hèn Mọn.
- Dòng Nhì: dành cho nữ chiêm niệm, gọi là dòng Chị Em Thanh Bần (dòng Clara).
- Dòng Ba: gồm các tu sĩ dòng ba Tại Viện và anh chị em dòng ba Phan Sinh Tại Thế. Ở Việt Nam, hiện có dòng nữ Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ và nhiều huynh đoàn Phan Sinh Tại Thế.

Bổn mạng: lễ Thánh Phanxicô Assisi, 4-10.

Hoạt động: Tham gia phục vụ Giáo Hội và xã hội trong mọi lĩnh vực: mục vụ giáo xứ, tông đồ xã hội, giáo dục, chăm lo người phung, các bệnh nhân, đồng bào dân tộc và ưu tiên chọn lựa người nghèo.

Số cộng đoàn và nhân sự: Hiện nay, tỉnh dòng Phan Sinh Việt Nam có tất cả 17 cộng đoàn lớn, nhỏ tập trung tại các vùng Nha Trang, Đà Lạt, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu, An Giang.. với tổng số 172 tu sĩ: khấn trọn 103 (trong đó có 64 linh mục), khấn tạm 55, tập sinh 12, hiến sĩ 2.

Điều kiện tuyển chọn:
- Tốt nghiệp phổ thông trung học, tuổi từ 18 đến 21, sức khoẻ bình thường, tâm sinh lý ổn định, ước muốn sống ơn gọi Phan Sinh theo lý tưởng khó nghèo, khiêm hạ, phục vụ tha nhân.

Trụ sở chính:
Tu viện Phanxicô Đa Kao,
số 3 Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, Q. 1, TP. HCM. Đt: 08 8222294.
Fax: 84 08 8228087
Email: phi_kv@yahoo.com
tutin@hcmc.netnam.vn

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top