Tập san Lửa Mến tháng 8.2011

Tập san Lửa Mến tháng 8.2011

Tập san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa và giúp cộng đoàn Dân Chúa trong công cuộc làm chứng nhân và rao giảng Tin Mừng.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top