Tập san Hiệp Sống Tin Mừng tháng 07/2020

Tập san Hiệp Sống Tin Mừng tháng 07/2020

Tập san Hiệp Sống Tin Mừng tháng 07/2020

NỘI DUNG

 

TẬP SAN HIỆP SỐNG THÁNG 07/2020

I. THƯ LM GH TH 07/20: NHỮNG GĐÌNH HIỆP SỐNG KI-TÔ: HÌNH THÀNH VÀ SINH HOẠT.

II. HỌC SỐNG NHÂN BẢN TH 07/20: SẴN SÀNG PHỤC VỤ THA NHÂN.

III. XÂY DỰNG HẠNH PHÚC GĐÌNH TH 07/20: TÌNH YÊU QUẢNG ĐẠI.

IV. TƯ LIỆU HIỆP SỐNG TH 07/20: HSTM CN 14 A .- HSTM CN 15 A .- HSTM CN 16 A .- HSTM CN 17 A.

V. HLUYỆN HTRƯỞNG TH 07/2020: CÔNG TÁC THĂM VIẾNG THEO LINH ĐẠO HHTM.

VI. THƯ GIÃN TH 07/2020: NHỮNG ĐIỀU BẤT CẬP TRONG CUỘC SỐNG HÔN NHÂN.

VII. NHỎ TO HỮU ÍCH TH 07/2020: 6 BIỂU HIỆN DỄ NHẬN BIẾT CỦA ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

VIII. SINH HOẠT HIỆP SỐNG THÁNG 07/2020:

A. THÔNG TIN LIÊN HỘI HHTM THÁNG 07

B. SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN BÁC ÁI HHTM THÁNG 07

C. SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH HHTM THÁNG 07

D. SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM THÁNG 07

 

Tải file đính kèm tại đây

Lm Đan Vinh - HHTM

Top