Tập san Hiệp Sống Tin Mừng tháng 06/2020

Tập san Hiệp Sống Tin Mừng tháng 06/2020

Tập san Hiệp Sống Tin Mừng tháng 06/2020

NỘI DUNG

TẬP SAN HIỆP SỐNG THÁNG 06/2020

I. THƯ LM GH TH 06/20: CÙNG MẸ KẾT HIỆP VỚI THÁNH TÂM CHÚA GIÊ-SU.

II. HỌC SỐNG NHÂN BẢN TH 06/20: GÂY THIỆN CẢM - ĐIỀU KIỆN ĐỂ THÀNH CÔNG.

III. XÂY DỰNG HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH TH 06/20: ĐỂ HẠNH PHÚC GĐ ĐƯỢC BỀN VỮNG.

IV. TƯ LIỆU HIỆP SỐNG TH 06/20: HSTM CN 10 TN A (lỄ CHÚA BA NGÔI); HSTM CN 11 TN A (LỄ MÌNH MÁU CHÚA); HSTM CN 12 TN A; HSTM CN 13 TN A (LỄ TH PHÊ-RÔ PHAO-LÔ).

V. HLUYỆN HTRƯỞNG TH 06/20: ĐỨC TÍNH CỦA TRƯỞNG LÃNH ĐẠO CỘNG ĐOÀN.

VI. THƯ GIÃN TH 06/2020: ĂN NÓI HỚ HÊNH.

VII. NHỎ TO HỮU ÍCH TH 06/2020: VỀ CHỮ VIẾT TẮT CỦA DÒNG TU.

VIII. SINH HOẠT HIỆP SỐNG THÁNG 06/2020:

A. THÔNG TIN LIÊN HỘI HHTM THÁNG 06

B. SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN BÁC ÁI HHTM THÁNG 06

C. SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH HHTM THÁNG 06

D. SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM THÁNG 06

Tải file đính kèm tại đây

Lm Đan Vinh - HHTM

Top