Tập san Hiệp Sống Tin Mừng tháng 05/2020

Tập san Hiệp Sống Tin Mừng tháng 05/2020

Tập san Hiệp Sống Tin Mừng tháng 05/2020

NỘI DUNG

TẬP SAN HIỆP SỐNG THÁNG 05/2020

I. THƯ LM GH TH 05/2020: TÍCH CỰC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19.

II. HỌC SỐNG NHÂN BẢN TH 05/2020: SỐNG VÀ CHIA SẺ TÌNH CHÚA TÌNH NGƯỜI.

III. XÂY DỰNG HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH TH 05/2020: ĐỂ VỢ CHỒNG TRỞ THÀNH BẠN ĐỜI CỦA NHAU.

IV. TƯ LIỆU HIỆP SỐNG TH 05/2020: HSTM CN IV PS CHÚA CHIÊN NHÂN LÀNH; CN V PS; CN VI PS; CN VII PS LỄ THĂNG THIÊN; CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG.

V. HLUYỆN HTRƯỞNG TH 05/2020: PHƯƠNG CÁCH HỮU HIỆU THÁNH HÓA HỘI VIÊN HHTM.

VI. THƯ GIÃN TH 05/2020: BỊ NHẦM TO.

VII. NHỎ TO HỮU ÍCH TH 05/2020: BẢO QUẢN THỰC PHẨM TRONG TỦ LẠNH.

VIII. SINH HOẠT HIỆP SỐNG THÁNG 04+05/2020:

A. THÔNG TIN LIÊN HỘI HHTM.

B. SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN BÁC ÁI HHTM.

C. SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH HHTM.

D. SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM.

Tải file đính kèm tại đây

Lm Đan Vinh - HHTM

Top