Nội san Lửa Mến tháng 6.2021

Nội san Lửa Mến tháng 6.2021

Nội san Lửa Mến tháng 6.2021

Tóm tắt nội dung

TGPSG -- Nội san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình PTTT Chúa Giêsu, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa nơi đoàn viên và cộng đoàn.

Nội dung:

- Mục lục    

- Hãy tỉnh thức và cầu nguyện

- Suy niệm Lời Chúa

- Bồi dưỡng đức tin

- Bí quyết thủy chung

- Tin Giáo hội hoàn vũ

- Lịch sử việc sùng kính Thánh Tâm

- Thánh Tâm Chúa Giêsu

- Lễ Mình Máu Thánh Chúa

- Trái tim Chúa luôn yêu thương

- Thánh Tâm Chúa

- Hội thảo dấu ấn Đức tin

- Trang Thanh niên

- Trang Thiếu nhi

- Trang sức khỏe gia đình

- Tin sinh hoạt GĐPTTTCG khắp nơi

- Tin sinh hoạt GĐPTTTCG TGP SG

- Trang ân nhân & bác ái

- Hiệp ý cầu nguyện

Nội san Lửa Mến tháng 06 năm 2021

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top