Nội san Lửa Mến tháng 3.2022

Nội san Lửa Mến tháng 3.2022

Nội san Lửa Mến tháng 3.2022

Tóm tắt nội dung

TGPSG-- Nội san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình PTTT Chúa Giêsu, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa nơi đoàn viên và cộng đoàn.

Nội dung:

- Mục lục                                                            

- Các con hãy yêu thương nhau

- Suy niệm Lời Chúa

- Bồi dưỡng đức tin

- Ý nghĩa dây Pallium

- 5 bài học từ Thánh Giuse

- Ý nghĩa của tro trong ngày lễ Tro

- Tin Giáo hội hoàn cầu 

- Êm ấm thuận hòa

- Vọng cố hương  

- Đấng toàn năng tình yêu

- Trang Thanh niên        

- Trang Thiếu nhi 

- Trang sức khỏe gia đình        

- Tin sinh hoạt GĐPTTTCG khắp nơi

- Tin sinh hoạt GĐPTTTCG TGP SG

- Trang ân nhân, bác ái   

- Hiệp ý cầu nguyện                                            

>> Tải về: Nội san Lửa Mến tháng 03 năm 2022

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top