Nội san Lửa Mến tháng 11.2021

Nội san Lửa Mến tháng 11.2021

Nội san Lửa Mến tháng 11.2021

Tóm tắt nội dung

TGPSG -- Nội san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình PTTT Chúa Giêsu, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa nơi đoàn viên và cộng đoàn.

Nội dung:

Mục lục                                                              

- Đức Mẹ giúp tôi về với Cha trên trời

- Suy niệm Lời Chúa     

- Bồi dưỡng đức tin        

- Cộng đoàn Kitô nhỏ (tt)

- Chịu đựng và tha thứ   

- Bên kia sông là thiên đường (tt)       

- Tấm lòng mục tử

- Bình thản trước cái chết

- Tản mạn trong những ngày đại dịch

- Tâm nguyện mùa Covid

- Trang Thanh niên        

- Trang Thiếu nhi 

- Trang sức khỏe gia đình        

- Tin sinh hoạt GĐPTTTCG khắp nơi

- Tin sinh hoạt GĐPTTTCG TGP SG

- Trang ân nhân, bác ái   

- Hiệp ý cầu nguyện                                            

Nội san Lửa Mến tháng 11 năm 2021

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top