Nội san Lửa Mến tháng 11.2018

Nội san Lửa Mến tháng 11.2018

WGPSG -- Nội san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình PTTT Chúa Giêsu, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa nơi đoàn viên và cộng đoàn.

Nội dung:

- Mục lục
- Gặp gỡ vùng biên ngay cạnh mình
- Suy niệm Lời Chúa
- Bồi dưỡng đức tin
- Nguồn gốc lễ các Đẳng linh hồn
- Hạnh phúc bền lâu
- Hành trình đức tin (tt)
- Tháng các linh hồn: Sống & Chết
- Tin ma ma bắt
- Trang Thanh niên                                                       
- Trang Thiếu nhi                                                           
- Trang sức khỏe gia đình                                           
- Tin GĐPTTTCG khắp nơi                                         
- Trang ân nhân, Bác ái - Xã Hội
- Hiệp ý cầu nguyện                                                      

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top