Nội san Lửa Mến tháng 08.2019

Nội san Lửa Mến tháng 08.2019

Nội san Lửa Mến tháng 08.2019

WGPSG -- Nội san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình PTTT Chúa Giêsu, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa nơi đoàn viên và cộng đoàn.

Nội dung:

- Mục lục        

- Chốn trở về bình yên   

- Suy niệm Lời Chúa       

- Bồi dưỡng đức tin         

- Yêu Chúa thế nào?        

- Ôm ấp thập giá   

- Nghệ thuật giảng hòa  

- Lời mẹ       

- Vu Lan – Nhớ Mẹ trên trời     

- Trang Thanh niên        

- Trang Thiếu nhi                                                

- Trang sức khỏe gia đình                                    

- Tin GĐPTTTCG khắp nơi                                 

- Tin GĐPTTTCG TGP Sàigòn                            

- Trang ân nhân, Bác ái - Xã Hội

- Hiệp ý cầu nguyện

Nội san Lửa Mến tháng 08.2019

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top