Nội san Lửa Mến tháng 06.2020

Nội san Lửa Mến tháng 06.2020

Nội san Lửa Mến tháng 06.2020

WGPSG -- Nội san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình PTTT Chúa Giêsu, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa nơi đoàn viên và cộng đoàn.

Nội dung:

- Mục lục        

- Chúa Thánh Thần an ủi

- Ngày TG Truyền thông 2020 

- Suy niệm Lời Chúa

- Bồi dưỡng đức tin

- Thánh Tâm và Lòng Thương Xót    

- Niềm vui khi Thánh lễ cử hành lại…

- Ba trong Một tròn đầy 

- Thánh Tâm Chúa

- Suối nguồn êm ái

- Sửa lỗi cho nhau

- Trái Tim Chúa, đường lối tình yêu

- Cảm xúc tháng Sáu

- Cảm mến hồng ân Linh mục

- Trang Thanh niên

- Trang Thiếu nhi

- Trang sức khỏe gia đình

- Tin sinh hoạt GĐPTTTCG khắp nơi

- Tin sinh hoạt GĐPTTTCG TGP SG

- Trang ân nhân & bác ái

- Hiệp ý cầu nguyện

Nội san Lửa Mến tháng 06 năm 2020

Top