Nội san Lửa Mến tháng 05.2020

Nội san Lửa Mến tháng 05.2020

WGPSG -- Nội san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình PTTT Chúa Giêsu, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa nơi đoàn viên và cộng đoàn.

Nội dung:

- Mục lục        

- Sứ điệp Phục sinh 2020 của ĐTC

- Vọng Phục sinh…       

- Suy niệm Lời Chúa

- Bồi dưỡng đức tin

- Suy niệm lễ Đức Mẹ Fatima  

- Nguồn gốc tháng Hoa

- Cầu xin cùng Thánh nữ Corona

- Thánh lễ online đầu tiên trong đời

- “Tôi” tìm lại “tôi” trong mùa dịch

- Sử dụng tiền bạc

- Trái tim Mẹ sẽ thắng

- Những ngày vắng tiếng chuông ngân

- Trang Thanh niên

- Trang Thiếu nhi

- Trang sức khỏe gia đình

- Tin sinh hoạt GĐPTTTCG khắp nơi

- Tin sinh hoạt GĐPTTTCG TGP SG

- Trang ân nhân & bác ái

- Hiệp ý cầu nguyện

Nội san Lửa Mến tháng 05 năm 2020

 

Top