Nội san Lửa Mến tháng 05.2018

Nội san Lửa Mến tháng 05.2018

WGPSG -- Nội san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình PTTT Chúa Giêsu, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa nơi đoàn viên và cộng đoàn.

Nội dung:

Yêu thương là một chuyến đi
Suy niệm Lời Chúa
Bồi dưỡng đức tin
Gia đình Thánh Thiện
Trang Thanh niên
Trang Thiếu nhi
Trang sức khỏe gia đình
Tin GĐPTTTCG khắp nơi
Tin GĐPTTTCG TGP TPHCM
Trang ân nhân; Bác ái – Xã Hội
Hiệp ý cầu nguyện

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top