Mến Thánh Giá Chợ Quán: Lễ Tuyên Khấn

Mến Thánh Giá Chợ Quán: Lễ Tuyên Khấn

Sáng thứ hai 07/06 vừa qua, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Phụ tá Giáo phận Tp. Hồ Chí Minh cùng với 65 Linh mục trong và ngoài giáo phận, đã long trọng cử hành Thánh lễ Tạ ơn và nghi thức khấn dòng cho 7 nữ tu tuyên khấn lần đầu, 9 nữ tu tuyên khấn trọn đời thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán và chúc mừng nữ tu Lucia 25 năm trung kiên trong đời thánh hiến.

Hội dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán rực rỡ cờ hoa trong ngày trọng đại này. Hai dàn chào với những tràng pháo tay niềm nỡ, vui tươi tiếp rước phụ huynh, thân nhân và ân nhân của các Tân khấn sinh trước sân nguyện đường, hoà lẫn với những bài thánh ca giúp tâm hồn mọi người cảm nhận sâu sắc “ Tình Chúa và Tình người “ trong đời dâng hiến.

Mở đầu Thánh lễ , Đức Cha Phêrô long trọng chào cộng đoàn dân Chúa hiện diện, đặc biệt là đại diện các tôn giáo bạn và chia sẻ niềm vui với Hội dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán.  Trong bài giảng, Đức Cha cũng nhắc đến mục đích và ý nghĩa của lời tuyên khấn trong suốt cuộc đời tu trì như hiến lễ tình yêu mà Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh trao hiến trên bàn thờ mỗi ngày. Ngài cũng mời gọi cộng đoàn hiệp dâng Thánh lễ sốt sắng, cầu nguyện với các Tân khấn sinh, để nhờ ơn Chúa, được trung thành với lời tuyên khấn.

Sau giảng lễ là nghi thức tuyên khấn lần đầu, trọn đời và nghi thức nhắc lại lời khấn của chị Lucia.

Cuối lễ, Chị Tổng Phụ trách đại diện Hội dòng tri ân Đức Cha, quý Cha đồng tế, các tu sĩ nam nữ, đại diện các tôn giáo bạn và đặc biệt là phụ huynh của các Tân khấn sinh, thân nhân và ân nhân xa gần, đã quảng đại đóng góp cho Hội dòng những hoa trái tốt đẹp là những thành viên trẻ, có năng lực góp phần xây dựng Hội dòng, Giáo Hội và Xã hội hôm nay và tương lai.

LƯỢC SỬ HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CHỢ QUÁN

Hội dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán là một trong 24 Hội dòng Mến Thánh Giá tại Việt Nam; một trong bảy Hội dòng sinh hoạt tại Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh do Đức Cha Phêrô Maria Lambert de la Motte sáng lập năm 1670 tại Việt Nam; là Dòng địa phương, thuộc quyền Giám Mục Giáo phận; vừa chiêm niệm, vừa hoạt động; là dòng nữ đầu tiên mang bản sắc Á Đông, trực tiếp truyền giáo cho lương dân.

CHỢ QUÁN: CÁI NÔI CỦA HỘI DÒNG

1. Thành lập:
Năm 1825, theo hướng dẫn của Đức Cha Dominique Lefebvre Ngãi, Giám mục Giáo phận Tây Đàng Trong (1844 – 1864), Bà Matta Nguyễn Thị Lành, Bề trên Tu viện Mến Thánh Giá Cái Mơn đã gửi năm nữ tu đến Chợ Quán (Quyền, Vui, Quí, Sữu, Thọ) để thiết lập Tu viện mới. Nơi đây, vì chưa có cơ sở vật chất, nên các chị đã được bà Điểm, một thiếu phụ khá giả sống gần nhà thờ Chợ Quán, quảng đại đón về trọ nhà mình. Thế là Tu viện Mến Thánh Giá Chợ Quán được khai sinh từ đó.

2. Nhân sự và Sinh hoạt tông đồ :
Nhân sự hiện nay:
•    Khấn trọn: 289
•    Khấn tạm: 59
•    Tập sinh: 17
•    Tiền tập: 51
•    Tìm hiểu: 36             
Hiện Hội dòng có 60 cộng đoàn, sinh hoạt tông đồ mục vụ trong 6 giáo phận: Thành phố Hồ Chí Minh, Mỹ Tho, Phú Cường, Xuân Lộc, Bà Rịa và Đà Lạt.

3. Địa chỉ Nhà Mẹ :                                   
118 Trần Bình Trọng, Phường 2, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: ( 08 ) 3923 4482 - Email : maryhien@yahoo.com
Tổng Phụ Trách: Nữ tu Maria Phạm Thị Hiền

Top