Liên Huynh Vinh Sơn học “Luật Sống”

Liên Huynh Vinh Sơn học “Luật Sống”

WGPSG -- Vào lúc 8 giờ, ngày 08/11/2011, tại giáo xứ Thiên Ân, Liên huynh Thánh Vinh Sơn đã tổ chức học tập về Luật Sống cho khoảng 100 người, là thành viên Ban Phục Vụ của 14 Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh thuộc Hạt Tân Sơn Nhì.

Cha Gioan Baotixita Đoàn Vĩnh Phúc (cựu Hạt trưởng), linh hướng Liên Huynh Thánh Vinh Sơn đã khai mạc khóa học. Ngài nói: Chúng ta phải học hỏi Luật Sống để đem ra thực hành và chia sẻ cho anh chị em Liên Huynh. Học hỏi không chỉ vì nhiệt tình, mà còn là bổn phận Chúa trao cho chúng ta, để hướng dẫn cho anh chị em trong liên huynh sống như lòng Chúa mong muốn. Học hỏi mới hiểu rõ trách nhiệm của mình, nhất là trong việc truyền giáo. Chúc anh chị em cố gắng học hỏi, từ đó mới đóng góp được nhiều cho Giáo Hội và cả quê hương Việt Nam nữa.

Tiếp theo, ông Gioan Baotixita Nguyễn Hoàng Lê, Trưởng Ban Phục vụ Liên huynh Thánh Vinh Sơn giới thiệu tổng quát về Luật Sống Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh, với bố cục được chia làm 3 phần.

Phần một là Quy luật Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh, gồm: Hiến pháp nền tảng của Giáo dân Đa Minh, Đời sống Huynh đoàn, Tổ chức và điều hành Huynh đoàn. Ngoài ra còn có những Tuyên bố liên quan đến Quy luật Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh.

Phần hai là Quy chế Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Việt Nam, gồm: Ơn gọi và sứ vụ, Đời sống Đoàn viên, Huấn luyện Đoàn viên, Tổ chức và điều hành, Bầu cử, Quản trị tài sản.
Phần ba là phụ trương, nói về: các mẫu đơn và thủ tục, các nghi thức.

Để các học viên nắm được nội dung Luật Sống, ông Phêrô Vũ Văn Hiệu (phó trưởng Ban Phục vụ Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh giáo xứ Tân Thành) đã trình bày về Ơn gọi và sứ vụ của người Giáo dân Đa Minh.

Ông lần lượt nói về: Ơn gọi là lời mời gọi của Thiên Chúa; Ơn gọi của người Giáo dân qua Bí tích Rửa tội; Ơn gọi của người Giáo dân Đa Minh nhờ việc tuyên hứa tuân giữ luật sống Huynh đoàn. Sứ vụ người Giáo dân Đa Minh là loan báo Tin Mừng Cứu Độ bằng đời sống: Kết hiệp với Thiên Chúa (cầu nguyện), hiệp thông huynh đệ, chuyên cần học tập, và thi hành Sứ vụ Tông đồ.

Khóa học sẽ còn tiếp tục vào các ngày thứ tư (9/11/2011) và thứ Năm (10/11/2011) với các chuyên đề: Huấn luyện Đoàn viên, tổ chức và điều hành, Bầu cử.

Ngày học đầu tiên kết thúc bằng đọc Kinh Phụng vụ, vào lúc 11 giờ.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top