Hội đồng Curia Chí Hòa II tổ chức Đại hội Acies 2023

Hội đồng Curia Chí Hòa II tổ chức Đại hội Acies 2023

Hội đồng Curia Chí Hòa II tổ chức Đại hội Acies 2023

TGPSG - “Lạy Nữ vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ”

Trên đây là lời dâng mình cho Đức Mẹ được lập lại trong Đại hội Acies diễn ra vào chiều ngày 24-3-2023 tại giáo xứ Vinh Sơn 3-hạt Chí Hòa.

Linh mục (Lm) Phanxicô Assi Trần Đức Huấn - Linh giám Hội đồng Curia Chí Hòa II – đã chủ sự đại hội. Tham dự đại hội có các nữ tu linh giám, các ủy viên, các hội viên hoạt động và hội viên tán trợ của 5 giáo xứ: Tân Chí Linh, Nam Thái, Thái Hòa, Tân Dân và Vinh Sơn 3.

Đại hội đã khởi sự Lúc 16g với kinh khai mạc và lần hạt Mùa Vui. Sau đó, Cha linh giám lập lại lời dâng mình cho Đức Mẹ: “Lạy nữ vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ”, rồi các hội viên xếp thành 2 hàng lần lượt tiến lên tượng Đức Mẹ, một tay đặt lên cán của Vexillum và đọc lớn tiếng lời dâng mình như trên. Kế tiếp là kinh dâng mình và kinh Catena.

Lúc 17g, Thánh lễ đã được cử hành. Trong bài giảng lễ, dựa vào Tin mừng Lc 1,26-38, cha chủ tế Phanxicô Assi Trần Đức Huấn đã nói về Chương trình cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện sau khi Đức Mẹ nói lời xin vâng. Ngài nhắc nhở mọi người noi gương Đức Maria luôn xin vâng theo Thánh ý của Chúa. Các anh chị hội viên Legio Mariae hãy noi gương và bắt chước các nhân Đức của Mẹ, để cho Mẹ giúp hoàn thành các công tác tông đồ, thánh hóa bản thân và đưa nhiều linh hồn về cho Chúa.

Sau Thánh lễ, đại hội Acies đã kết thúc với Kinh bế mạc vào lúc 18g cùng ngày.

Bài: Thái Sương (TGPSG)
Ảnh: Minh Sơn

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top