Học viện Thần học Liên dòng: Thánh lễ Tạ Ơn & Tổng kết Khóa học

Học viện Thần học Liên dòng: Thánh lễ Tạ Ơn & Tổng kết Khóa học

WGPSG -- Vào lúc 10 giờ sáng thứ Sáu ngày 21/05/2010, tại hội trường GB. Phạm Minh Mẫn, Học viện Phaolô Nguyễn Văn Bình tổ chức Thánh Lễ Tạ Ơn Tổng kết năm học 2009-2010 và nghi thức sai đi cho 59 học viên đã theo học và hoàn tất chương trình Thần học 3 năm 2007-2010.

Đời sống thánh hiến có sứ mạng ngôn sứ tức là nhắc nhở và phục vụ ý định của Thiên Chúa trên loài người. Để chu toàn nhiệm vụ đó, người được thánh hiến phải có một kinh nghiệm sâu xa về Thiên Chúa và ý thức được các thách đố của thời đại, khám phá ra ý nghĩa thần học sâu xa, nhờ biết phân biệt biện phân, với sự trợ lực của Thần Khí. Thật vậy, trong những biến cố lịch sử ẩn giấu tiếng Thiên Chúa mời gọi làm việc theo ý định của Người, quan tâm một cách năng động và hữu hiệu tới những vấn đề của thời đại hôm nay.

Việc biện phân các dấu chỉ thời đại phải được thực hiện dưới ánh sáng của Tin Mừng để có thể “giải đáp những thắc mắc muôn thuở của con người về hiện tại và mai hậu, cũng như về mối tương quan giữa hai cuộc sống ấy.” Chúa Thánh Thần kêu gọi đời thánh hiến đưa ra những câu giải đáp mới cho những vấn đề mới của thế giới hôm nay.

Trước bao nhiêu vấn đề và những tình trạng khẩn cấp đôi khi hình như gây thiệt hại và như đe dọa đời thánh hiến, những người có ơn gọi này chỉ có thể cảm thấy cần phải dấn thân, mang theo trong lòng và trong lời cầu nguyện, những nhu cầu đa dạng của toàn thể thế giới.

Vậy, đời thánh hiến sẽ không chỉ tìm đọc các dấu chỉ thời đại mà còn góp phần thi hành những dự phóng phúc âm hóa cho những hoàn cảnh hiện tại. Tất cả những sự đó được làm với xác tín của niềm tin vào Chúa Thánh Thần, Người biết đem lại những giải đáp thích hợp cho những vấn đề tế nhị nhất. Những người thánh hiến phải tin cậy vào Thiên Chúa như thể mọi sự tùy thuộc vào Ngài và đồng thời phải hết mình dấn thân như thể tất cả tùy thuộc vào ta.

Để thực hiện điều trích trong Tông huấn đời sống thánh hiến của ĐTC Gioan Phaolô II, năm 1996, với thao thức có đủ khả năng, trình độ để dấn thân phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân trong thời đại thật đa dạng va phức tạp như ngày hôm nay, các tu sĩ luôn luôn cố gắng học hỏi, huấn luyện qua việc tự học hoặc tham dự các khóa học để theo kịp thời đại phục vụ theo đúng sứ mạng của mình. Thiết nghĩ cũng không đơn giản cho những tu sĩ trẻ, nhưng có điều chắc chắn là họ biết phó thác và tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa.

Hôm nay, 59 sinh viên đã hoàn tất chương trình học, với kiến thức thu nhận trong 3 năm học họ tự tin và can đảm để được sai đi thi hành sứ vụ của mình.

Qua nghi thức sai đi, là nữ tu của Thiên Chúa các chị em được gọi để làm chứng cho Tin Mừng của Ngài. Chị em luôn ý thức rằng: việc tìm hiểu Giáo lý, Thần học là hành trang cần thiết cho sứ vụ loan báo Tin Mừng và là nâng đỡ cần thiết trong đời sống tu trì.

Các chị em sẵn sàng vận dụng cách sáng tạo những kiến thức đã học hỏi, để phục vụ cộng đoàn dân chúa được trao phó cho chị em.

Chị em quyết tâm sử dụng những hiểu biết hôm nay làm nền tảng, để tiếp tục tìm hiểu thêm về chân lý ngàn đời, qua việc thường xuyên học hỏi và nghiên cứu.

Chúng ta tiếp tục hiệp ý cùng cầu nguyện cho ơn gọi tận hiến trong Giáo Hội qua lời nguyện của các sinh viên hôm nay:

Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng, chúng con cảm tạ cha vì những hồng ân Cha đã ban cho chúng con trong những ngày tháng qua, giúp chúng con có cơ hội học hiểu Cha nhiều hơn, để yêu mến Cha hơn, và để có thể phục vụ tha nhân tích cực hơn. Hôm nay, trong ngày kết thúc chương trình học, chúng con xin đoan nguyện:

- Biến kiến thức đã học thành hành động

- Nhiệt tình giúp tha nhân nhận biết kế hoạch Tình Yêu của Cha

- Nỗ lực sống và làm chứng cho Tình Yêu Mến

Xin cho tất cả mọi cố gắng của chúng con, đều chỉ vì “Vinh danh Cha,” và cho những cố gắng ấy được sinh hoa kết trái, hầu góp phần cho Nước Cha trị đến, đặc biệt theo Đoàn Sủng của Hội Dòng mà chúng con đã chọn lựa. Xin Cha nhận lời và chúc lành cho chúng con. Amen.

Xin mọi người luôn cầu nguyện, nâng đỡ để những người sống đời thánh hiến được sai đi, làm chứng bằng đời sống, loan báo giá trị của tình huynh đệ Kitô giáo và sức mạnh biến đổi của Tin Mừng; chính Tin Mừng này làm cho mỗi người nhận biết là con cái Thiên Chúa, và thúc đẩy người ta tới tình yêu dâng hiến đối với mọi người, đặc biệt đối với những người thấp kém nhất.

Xin tiếp tục cầu nguyện để họ luôn chu toàn sứ vụ được trao phó.

Top