Hiền Mẫu hạt Xóm Mới: Lễ Thánh hóa người mẹ

Hiền Mẫu hạt Xóm Mới: Lễ Thánh hóa người mẹ

WGPSG -- Nhân Ngày thánh hóa người mẹ, 14 chi hội Hiền Mẫu các giáo xứ thuộc giáo hạt Xóm Mới đã tham dự Thánh lễ kính thánh Mátthia tông đồ tại Gx. Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vào chiều thứ Hai, ngày 15/5/2018.

Thánh lễ do cha Gioan Bt. Vũ Mạnh Hùng -chánh xứ Hà Đông kiêm hạt trưởng Xóm Mới- chủ tế. Cha Giuse Nguyễn Văn Thanh, chánh xứ Đức Mẹ HCG kiêm linh hướng Hội CBMCG hạt Xóm Mới; và cha Phanxicô Xaviê Đậu Nguyễn Hoàng Linh, chánh xứ Nam Hòa, đồng tế. Thánh lễ còn có sự hiện diện đông đủ các bà cố trong giáo hạt Xóm MỚi.

Trước Thánh lễ là 6 tiết mục diễn nguyện mừng kính Mẹ Maria do các chi hội trình bày:

  • Hợp ca: Bài Mẹ Hằng cứu Giúp, chi hội Hoàng Mai
  • Múa: Maria Trinh Vương, chi hội Tử Đình
  • Hợp ca: Về Bên Mẹ, chi hội Trung Bắc
  • Nhạc kịch: Con Nợ Mẹ, chi hội Hợp An
  • Hợp xướng: Kính Dâng Mẹ, chi hội Hà Nội
  • Hát múa: Tình Mẹ Cho Con, chi hội Đức Mẹ HCG 

Top