Gx. Nam Thái: Thánh Lễ Truyền Tin 2024

Gx. Nam Thái: Thánh Lễ Truyền Tin 2024

Gx.  Nam Thái: Thánh Lễ Truyền Tin 2024

TGPSG --- ….Xin cho mỗi người chúng ta biết bắt chước mẫu gương Mẹ Maria lắng nghe ý muốn của Thiên Chúa, biết can đảm xin vâng...”

Linh mục (Lm) Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến - chánh xứ Nam Thái, kiêm Linh giám hội Legio Mariae, đã nhắn nhủ các hội viên như trên khi giảng Thánh lễ dâng mình cho Đức Mẹ, mừng Đại hội Acies 08-04-2024.

Từ lúc 17h00 các em Junior và các hội viên hoạt động và tán trợ đã quy tựu tại nhà thờ, để cùng nhau lần hạt 50 mùa vui. Lm Gioan Baotixita đã chia sẻ cùng cộng đoàn ý nghĩa của ngày dâng mình.

Sau khi chia sẻ xong, Lm Gioan Baotixita tiến lên trước bàn thờ Mẹ, đặt tay phải lên cờ hiệu và nói lên tâm tình dâng hiến cho Mẹ, tiếp theo là các hội viên từng hai người một, lần lượt tiến lên dâng mình cho Mẹ. Kế đến, Lm Baotixita cùng các hội viên đọc kinh Catena.

Đỉnh cao của Đại hội Acies là Thánh lễ do Lm Gioan Baotixita - Linh giám của Legio Mariae, cử hành lúc 17g30.

Trong bài giảng, Lm Gioan Baotixita chia sẻ cùng cộng đoàn về ý nghĩa của ngày lễ Truyền tin.

Ngài quảng diễn: “Thứ nhất, Tạ ơn Chúa vì trong chương trình cứu độ, Chúa đã ban Con Một của ngài cho chúng ta. Tạ ơn Đức Mẹ vì qua biến cố truyền tin Mẹ sẵn sàng xin vâng để cưu mang Con Thiên Chúa nhập thể làm người, thực hiện chương trình của Chúa.

Thứ hai, qua việc truyền tin Sứ thần nói với Đức Mẹ: ‘Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ’, có nghĩa là toàn bộ cuộc sống của Mẹ Maria từ biến cố truyền tin sẽ là một cuộc đời được Chúa hiện diện, được Chúa ở cùng. Uy quyền đấng tối cao không chỉ là hành động mà Thiên Chúa sẽ thực hiện việc Mẹ mang Chúa cứu thế, nhưng chính mẹ là Hòm Bia mới của Tân Ước. Cả cuộc đời của Mẹ đang được Chúa hiện diện. Đó mới là hạnh phúc lớn lao tuyệt đối của Mẹ, Mẹ mang hạnh phúc đó chia sẻ cho nhân loại.

Thứ ba, Thiên Chúa không làm mọi sự chỉ bằng quyền năng của ngài mà ngài còn mời gọi sự cộng tác của Mẹ trong chương trình cứu độ. Lời xin vâng của Mẹ là sự cộng tác của con người với thánh ý nhiệm mầu của Thiên Chúa. Hơn thế nữa, lời xin vâng tuyệt vời khác chính là lời xin vâng của Ngôi Hai Thiên Chúa làm người thật để cứu độ nhân loại.

Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ thánh thể

Thánh lễ kết thúc lúc 19g cùng ngày. Các hội viên đã chụp chung tấm hình với Lm chủ tế nhân ngày Đại hội Acies.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top