Gx. Thái Bình: Nhiệm Kỳ Mới - Sức Sống Mới

Gx. Thái Bình: Nhiệm Kỳ Mới - Sức Sống Mới

WGPSG -- Vào lúc 17g00 ngày 3/10/2010, giáo xứ Thái Bình đã cử hành Thánh lễ trọng thể mừng kính Đức Mẹ Mân Côi, quan thầy giáo xứ. Nhân dịp này, tân Ban Thường vụ HĐMVGX đã ra mắt cùng toàn thể cộng đoàn giáo xứ.

Cha chính xứ Giuse Phạm Đức Tuấn đã mời quý cha ở nhà hưu Phát Diệm về đồng tế: Cha Phaolô Nguyễn Hải Bằng, cha Giuse Nguyễn Văn Bút và cha Phanxicô Xaviê Dương Văn Mỹ. Thầy phó tế Gioan Nguyễn Thiên Khải phục vụ trong Thánh lễ.

Mỗi hội đoàn cử 10 vị đại diện cùng rước quý cha đồng tế từ nhà xứ vào thánh đường. Các hội đoàn đều mặc đồng phục: Áo dài vàng của hội Trinh Vương đi đầu, áo xanh của Legio Mariae, màu cam của Huynh Đoàn Đa Minh và sơmi trắng cà vạt đỏ của Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm. Hơn hai chục quý chức đương - cựu mặc veston xanh đen, quý cha mang phẩm phục vàng. 

Nghi thức mãn nhiệm và tuyên hứa

Ba vị vừa mãn nhiệm Ban Thường vụ HĐMVGX được nhận hoa và Bằng Tưởng Lệ do cha chính xứ trao: ông phó Chủ tịch nội vụ, ông phó Chủ tịch ngoại vụ và ông Tổng thư ký.

Tuyên hứa nhiệm kỳ 2010-2014. Gồm 5 vị trong Ban Thường vụ (chủ tịch, phó nội vụ, phó ngoại vụ, tổng thư ký và thủ quỹ). 7 vị do các giáo khu vừa bầu bổ sung: khu Giuse (trưởng khu, phó khu và thư ký); khu Chúa Kitô Vua ( thư ký và thủ quỹ); khu Đức Mẹ Vô Nhiễm (phó khu và thư ký). Tất cả đã long trọng tuyên hứa nỗ lực thi hành phận sự trong sự gắn bó mật thiết và trung thành với Hội Thánh Chúa. Mỗi tân viên chức đã được cha chính xứ trao Ủy Nhiệm Thư do chính Đức Hồng Y TGM ấn ký.

Thay mặt giáo xứ, cha chính xứ ngỏ lời tri ân 3 vị vừa mãn nhiệm và mong muốn quý vị sẽ tiếp tục góp phần cộng tác với giáo xứ. Cha chúc quý tân chức hăng say nhiệt thành với sứ vụ của mình. Cộng đoàn đã dành nhiều tràng pháo tay cho quý vị cựu và tân chức trong giây phút đáng nhớ này.

Giảng lễ

Cha giảng lễ đã nhắc lại nội dung bài Tin Mừng Sứ Thần truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria. Cha tóm tắt quá trình hình thành Kinh Mân Côi. Buổi đầu đọc 150 Thánh Vịnh theo các tu sĩ, thấy khó, chuyển qua 150 kinh Lạy Cha. 150 kinh Lạy Cha vẫn thấy khó, ước muốn được ngồi kề bên Mẹ, tỉ tê chuyện trò cùng Mẹ dẫn đến 150 kinh Kính Mừng. Từ đó hình thành nên mầu nhiệm Vui, Thương, Mừng và gần đây là mầu nhiệm 5 Sự Sáng. Nhờ kinh Mân Côi và qua Mẹ Maria người tín hữu có thể suy gẫm và kết hợp mật thiết với những chặng đường cứu thế của Chúa Giêsu.

Cha đã chúc mừng quý chức vừa mãn nhiệm cũng như quý chức vừa khởi nhiệm. Làm hay nghỉ cũng chỉ vì Vinh Danh Chúa, vì Danh Chúa mà kết thúc nhiệm vụ, vì Danh Chúa mà bắt đầu nhiệm vụ. Có Chúa đỡ nâng việc khó đến đâu cũng nên dễ dàng. Có nhà lãnh đạo trần gian nào nói được như Chúa Giêsu: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11, 28).

Tĩnh tâm trước lễ

Chuẩn bị cho lễ quan thầy hôm nay, giới trẻ và người lớn đã tĩnh tâm xưng tội vào hai buổi chiều 28 và 29/9, các em thiếu nhi tĩnh tâm vào lễ Chúa Nhật 26/9. Thứ Sáu đầu tháng 1/10/2010, giáo xứ đã ăn chay kiêng thịt và quyên tiền giúp đỡ cho Đại chủng viện. Trong tháng Mân Côi này, các gia đình sẽ tổ chức đọc kinh luân phiên theo mỗi xóm vào lúc 18g55. Khai mạc giờ kinh Mân Côi lúc 19g00 Thứ Sáu 1/10 tại nhà Nhà Chầu Thánh Thể của giáo xứ.

Ngỏ lời với cộng đoàn, cha chính xứ đã vui mừng vì Đức Mẹ đã ban nhiều ơn lành cho giáo xứ. Cha thấy giờ kinh Mân Côi ở các xóm đều có đông người tham dự. Việc bầu cử HĐMVGX diễn ra tốt đẹp, các vị cũ mới đều hết lòng cộng tác với cha xứ trong mọi công việc. Phụng vụ Lời Chúa hôm nay đáng cho mọi người, nhất là quý HĐMVGX suy nghĩ: “Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Ma-ri-a thân mẫu Đức Giê-su, và với anh em của Đức Giê-su.” (Cv 1, 14). “Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: "Áp-ba, Cha ơi! "Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con, mà đã là con thì cũng là người thừa kế, nhờ Thiên Chúa” (Gl 4, 6-7).

Tiến trình bầu Ban thường vụ

Ban Thường vụ HĐMVGX có nhiệm kỳ 4 năm, ban điều hành các giáo khu nhiệm kỳ 3 năm. Trong tháng 7/2010, các giáo khu đã họp và đề cử mỗi khu từ 2 đến 3 người ứng cử vào Ban Thường vụ. Cuối tháng 7/2010 niêm yết danh sách những người được đề cử ở nhà thờ, thông báo về các khu để mọi người nghiên cứu trước. Danh sách ứng cử gồm có 10 vị trong tất cả các giáo khu.

Ngày 22/8/2010, tiến hành tổ chức bầu cử theo các bước sau:

- Thành lập Hội đồng Bầu cử gồm cha chánh xứ là chủ tịch Hội đồng Bâu cử, cựu chủ tịch và phó chủ tịch là ủy viên.
- Thành lập Ban giám sát, ban kiểm phiếu là trưởng các Hội đoàn, Đoàn thể.
- Thành lập Ban thư ký.
- Cử tri: Mỗi gia đình cử 1 người đi bỏ phiếu (từ 18 tuổi trở lên, những người trong danh sách ứng cử không được bỏ phiếu).

Kết quả:

1/ Ông Gioan Baotixita Đoàn Viết Huyên – Chủ tịch.
2/ Ông Gioan Nguyễn Đức Trí – PCT Nội vụ.
3/ Ông Vincente Nguyễn Văn Nam – PCT Ngoại vụ.
4/ Ông Đaminh Nguyễn Công Bình – Tổng Thư ký.
5/ Ông Giuse Trần Ngọc Hoàn – Tổng Thủ quỹ.
Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho giáo xứ Thái Bình, đặc biệt cho quý tân chức HĐMVGX luôn được nhiều ơn lành từ Chúa Kitô và Mẹ Maria Mân Côi, quan thầy. Xin cho HĐMV các giáo xứ luôn xứng đáng là người đại diện của cộng đoàn Dân Chúa, luôn cộng tác chặt chẽ với các cha xứ trong công cuộc xây dựng và mở mang Nước Chúa tại giáo xứ mình.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top