Gx. Bùi Phát: Tập san Hiệp Nhất tháng 03.2010

Gx. Bùi Phát: Tập san Hiệp Nhất tháng 03.2010

Tập san Hiệp Nhất là tập san nói về sinh họat các ca đoàn trong giáo xứ Bùi Phát. Các ca đoàn trong giáo xứ đã dùng lời ca tiếng hát để ca tụng Thiên Chúa, để mưu cầu hạnh phúc cho nhau, được nhìn thấy nhau ngày càng triển nở trong tình yêu Thiên Chúa, yêu mến nhau nhiều hơn nữa!

Xin click vào file đính kèm để xem Tập san Hiệp Nhất Giáo xứ Bùi Phát tháng 03.2010

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top