Giới Y tế Công giáo TGP: Thư mời tĩnh tâm Mùa Vọng 2017

Giới Y tế Công giáo TGP: Thư mời tĩnh tâm Mùa Vọng 2017

THƯ MỜI
TĨNH TÂM MÙA VỌNG

Chủ đề:
“Các thách đố luân lý của người thầy thuốc ngày nay trong đồng hành với người bệnh”

Ban Đại diện giới Y tế Công giáo TGP Tp.HCM trân trọng kính mời:

Anh Chị Em thành viên giới Y tế Công giáo
và các bạn hữu

 

Đến tham dự: TĨNH TÂM MÙA VỌNG & GIÁNG SINH

- Thời gian: 07g30 đến 12g00 Chúa nhật, 10 tháng 12 năm 2017

- Địa điểm: Tu viện Dòng Thánh Phaolô, số 4 Tôn Đức Thắng, Q1, Tp.HCM

Chương trình:    

07g30 - 08g30: Tiếp đón
08g30 - 09g15: “Các thách đố về luân lý của người thầy thuốc ngày nay”
09g15 - 09g30: Thảo luận
09g30 - 09g45: Giải lao & xưng tội
09g45 - 10g30: “Đồng hành với người bệnh giai đoạn cuối đời”
10g30 - 10g45: Thảo luận
10g45 - 11g00: Giải lao, chuẩn bị Thánh lễ
11g00 - 12g00: Thánh lễ đồng tế
12g00: Bế mạc

 

 

Top