Giáo xứ Thị Nghè: Thánh nhạc và Phụng vụ

Giáo xứ Thị Nghè: Thánh nhạc và Phụng vụ

WGPSG -- Nhằm nâng cao ý thức cộng đoàn vào việc tham gia tích cực hơn nữa vào việc cử hành Phụng vụ, nhất là việc ca hát trong thánh Lễ, tối ngày 26/04/2010 lúc 19h30 tại hội trường giáo xứ, Giáo xứ Thị Nghè đã tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên đề "Thánh nhạc và Phụng vụ" do ca trưởng ca đoàn Cecilia Lưu Nguyên Thứ phụ trách giảng dạy.

Hơn 20 học viên chủ yếu là những thành viên chủ chốt của Hội Đồng MV giáo xứ, các giáo khu, các đoàn thể, ca đoàn trong giáo xứ đã tích cực tham gia.

"Làm thế nào để giáo dân khi dự thánh Lễ sẽ tham gia tích cực hơn, năng động hơn vào việc cử hành phụng vụ, và ca hát trong thánh Lễ?"

Nếu như ngay những người tham gia trong các đoàn thể hay ca đoàn làm không tốt việc cử hành phụng vụ thì sẽ rất khó truyền đạt cho giáo dân hiểu và phải làm như thế nào.

Vì vậy mục đích của lớp chuyên đề này chính là giúp cho các đoàn thể, ca đoàn có được nền tảng vững chắc trong việc kết hợp Thánh Nhạc và Phụng vụ"

Đó là những lời chia sẻ của Cha phụ tá Phêro Giuse M. Hà Thiên Trúc, và ngài cũng là một thành viên của lớp hoc này.

Ca hát là một trong những cách thức trước tiên giúp cho cộng đoàn tín hữu tham gia một cách tích cực vào Phụng Vụ. Giáo dân phải được cổ vũ tham gia vào những lời tung hô, những câu đối đáp,...vì vậy việc tập hát trước thánh Lễ tại giáo xứ Thị Nghè đã trở thành một phần không thể thiếu, việc này giúp cho người tham dự Thánh Lễ ý thức trọn vẹn hơn với việc Phụng vụ của mình.

Lớp bồi dưỡng chuyên đề về Thánh Nhạc và Phụng vụ sẽ vẫn còn tiếp tục trong những tuần kế tiếp.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top