Giáo xứ Tân Hưng - Xóm Mới: Hội đồng Mục Vụ Giáo xứ nhiệm kỳ 2024 - 2028 tuyên hứa

Giáo xứ Tân Hưng - Xóm Mới: Hội đồng Mục Vụ Giáo xứ nhiệm kỳ 2024 - 2028 tuyên hứa

Giáo xứ Tân Hưng - Xóm Mới: Hội đồng Mục Vụ Giáo xứ nhiệm kỳ 2024 - 2028 tuyên hứa

TGPSG -- “… Hoạt động của giáo dân thật là cần thiết đến nỗi nếu không có hoạt động đó thì chính hoạt động tông đồ của các vị chủ chăn thường không đạt được kết quả trọn vẹn…”

Đó là lời trích trong “Sắc lệnh về hoạt động tông đồ giáo dân” mà Linh mục (Lm) Phaolô chánh xứ đã dùng để mở đầu cho buổi lễ tuyên hứa và ra mắt tân Hội đồng Mục Vụ  nhiệm kỳ 2024-2028 vào lúc 17g30 ngày 01.05.2024 tại nhà thờ Tân Hưng, giáo hạt Xóm Mới.

Đồng tế với Lm chánh xứ có Lm Phêrô Phùng Ngọc Khẩn - Dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử. Tham dự Thánh lễ có các tân và cựu thành viên HĐMV giáo xứ, cùng đông đảo giáo dân.

Trong bài giảng, Lm Phêrô nhắn nhủ: “Các vị trong HĐMV là thân thể của Đức Kitô, chúng ta là những chi thể của Người, chúng ta phải làm gì để xây dựng Giáo Hội? mắt làm việc mắt, tay làm việc của tay, miệng làm việc của miệng, chúng ta hợp tác với nhau để rồi hiệp nhất xây dựng giáo xứ đoàn kết trong tình yêu thương”

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau Thánh lễ, Lm Phaolô trao bằng Tưởng Lệ cho các vị cựu HĐMV cũng như ủy nhiệm thư cho các tân HĐMV giáo xứ nhiệm kỳ 2024 - 2028.

Ông tân Chủ tịch HĐMV đã có lời cảm ơn đến Lm Phaolô chánh xứ cùng toàn thể cộng đoàn giáo xứ Tân Hưng đã tín nhiệm, tin tưởng các thành viên HĐMV trong nhiệm kỳ mới này.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g30. Tất cả các thành viên tân, cựu HĐMV giáo xứ cùng Lm Phaolô chụp hình lưu niệm và dùng cơm thân mật.  

Bài & Ảnh: Huy Nguyễn (TGPSG)

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top