Giáo xứ Sao Mai: Bản tin tháng 06.2021

Giáo xứ Sao Mai: Bản tin tháng 06.2021

Giáo xứ Sao Mai: Bản tin tháng 06.2021

TGPSG-- Bản tin Giáo xứ (Gx) Sao Mai phát hành hàng tháng gửi đến các hộ gia đình nhằm thông tin các sinh hoạt trong Gx, đồng thời giúp làm tư liệu Lời Chúa sử dụng trong Giờ Kinh Tối gia đình hằng ngày. Nhờ đó đã đoàn kết được nhiều thành phần trong Gx và giúp mọi người gắn bó với nhau hơn.

***Kính mời quý vị xem tệp đính kèm: Bản tin Gx Sao Mai tháng 06.2021

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top