Giáo xứ Phú Hải: Thánh lễ Chúa Chiên lành - Cầu nguyện cho ơn Thiên triệu Linh mục và Tu sĩ 2021

Giáo xứ Phú Hải: Thánh lễ Chúa Chiên lành - Cầu nguyện cho ơn Thiên triệu Linh mục và Tu sĩ 2021

Giáo xứ Phú Hải: Thánh lễ Chúa Chiên lành - Cầu nguyện cho ơn Thiên triệu Linh mục và Tu sĩ 2021

TGPSG-- Thánh Lễ Chúa Nhật IV Phục Sinh - Chúa Nhật Chúa Chăn Chiên lành, ngày cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu Linh Mục và Tu sĩ  được cử hành vào lúc 7h15 tại Giáo Xứ Phú Hải do Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Thức chủ tế. 

Tham dự thánh lễ có các em thiếu nhi, các Sơ và toàn thể giáo dân trong Giáo xứ.

Trong bài giảng, Lm Giuse nhấn mạnh “Thiên triệu là Chúa mời gọi mình – không chỉ riêng Linh mục và Tu sĩ mà là tất cả mọi người phải biết làm chứng cho Chúa, làm gương sáng như những người mục tử tốt lành”. Đây là ngày nhắc nhở tất cả chúng ta hãy cầu nguyện cho Giáo hội có nhiều thanh thiếu niên biết quảng đại, dấn thân, hy sinh phục vụ Chúa và mọi người.

Lm Giuse tiếp tục chia sẻ: “Chúa là mục tử oai hùng đã tiến vào Nước Trời, xin Chúa cho chúng ta là đoàn chiên của người cũng theo gót Người tiến vào Nước Trời. Người mục tử nhân lành, là người luôn dẫn đầu, hướng dẫn và biết đàn chiên của mình như thế nào? Vì thế, những người làm cha mẹ cũng phải học theo mục tử Giêsu, biết con cái của mình cần gì, vì nhiều khi cha mẹ chỉ lo đi làm nên lơ là không chăm lo cho con cái. Đó là một thiếu sót vô cùng to lớn của cha mẹ. Ước mong sao qua bài Tin mừng hôm nay, tất cả mọi người chúng ta biết bước theo Chúa Giêsu trên con đường trọn lành và tiến vê quê trời".

Sau bài giảng, các em thiếu nhi đã giới thiệu trang phục của một số dòng tu nam nữ, kết hợp cùng lời dẫn của các anh chị giáo lý viên để cộng đoàn hiểu rõ hơn về lịch sử hình thành cũng như các phẩm trật trong Giáo hội.

Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 8h15.

Cecilia Nguyễn Thị Thanh Thúy

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top