Giáo xứ Hà Nội: Họp mặt liên lạc viên cụm 3 BMV Gia Đình

Giáo xứ Hà Nội: Họp mặt liên lạc viên cụm 3 BMV Gia Đình

WGPSG -- Sáng Chúa nhật, 10/01/2010, được sự chấp thuận của Cha Đa Minh Đinh Ngọc Lễ, chánh xứ Hà Nội và hạt trưởng Hạt Xóm Mới; Liên lạc viên cụm III (gồm các hạt Xóm Mới, Gò Vấp và Hóc Môn), Ban Mục vụ gia đình (MVGĐ) đã có buổi gặp nhau thường kì tháng 01/2010.

Tham dự buổi họp mặt có 24 Liên lạc viên, các anh chị em đã bắt đầu bằng giờ Chầu Thánh Thể tại nhà Chầu của Giáo xứ trong bầu khí tĩnh lặng. Đặc biệt, Cha Đa Minh đã có buổi chia sẻ rất cởi mở, qua cái nhìn “tiếp cận” chân thành, thắm tình cha con. Bằng sự trải nghiệm của bản thân và kinh nghiệm của một vị chủ chăn có bề dày công tác mục vụ, Cha đã diễn giải rất thuyết phục tầm quan trọng của gia đình trong xã hội và trong Giáo hội: là cái nôi của sự sống, cái nôi của đức tin; gia đình còn là tế bào của xã hội và của Giáo hội. Hình ảnh “cái gậy” hay “cây Thập tự” đứa trẻ dành cho cha; “Triều thiên” hay “mũ gai” đứa trẻ đặt lên đầu mẹ thật ấn tượng khi ngài chỉ rõ điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào việc giáo dục con cái trong gia đình.

Sau đó các Liên lạc viên MVGĐ đã được nghe báo cáo tóm tắt sinh hoạt MVGĐ của giáo phận trong thời gian từ sau ngày gặp nhau tại Trung Tâm Mục vụ Giáo phận 25/10/2009 đến nay. Ngoài việc đã hỗ trợ tổ chức Đại hội Gia đình Trẻ lần đầu tại giáo phận, các công việc trong thời gian qua đang chủ yếu tập trung vào việc từng bước hoàn thiện mạng lưới liên lạc viên và định hướng sinh hoạt cho thời gian sắp tới, đồng thời chuẩn bị cho buổi tĩnh tâm của mạng lưới Liên lạc viên Mục vụ Gia đình giáo phận vào ngày 31/01/2010 với đề tài: “GIA ĐÌNH SỐNG NĂM THÁNH 2010”.

Các Liên lạc viên đã tích cực đăng kí tham gia vào các tiểu ban của mạng lưới liên lạc viên MVGĐ. Gồm có: Tiểu ban Tổ chức; Tiểu ban liên lạc; Tiểu ban chuyên môn. Buổi gặp mặt được kết thúc sau khi các Liên lạc viên nhận việc phân công cho buổi tĩnh tâm của mạng lưới Liên lạc viên Mục vụ Gia đình giáo phận sẽ được tổ chức vào ngày 31/01/2010 tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top