Giáo xứ Fatima Bình Triệu tổ chức cấm phòng 2010

Giáo xứ Fatima Bình Triệu tổ chức cấm phòng 2010

WGPSG -- Hàng năm cứ sau lễ Phục sinh, giáo xứ lại tổ chức cấm phòng. Trong thánh lễ Chúa nhật sáng nay ngày 02/5/2010, cha chánh xứ Aloysio Lê Văn Liêu cho cộng đoàn biết năm nay hai đợt cấm phòng được tổ chức:
  - Đợt 1: từ 16g chiều Chúa nhật 6.6.2010 đến sáng thứ bảy 12.6.2010
  - Đợt 2: từ 16g chiều Chúa nhật 13.6.2010 đến sáng thứ bảy 19.6.2010. Địa điểm tại Tu hội Bác Ái Bình Triệu. Điện thoại: 37268561

Đề tài cấm phòng: "Thánh lễ - Thánh Thể - Sống Thánh lễ" do cha giảng thuyết Lê Văn Tấn, Dòng Biển Đức. Đợt Cấm phòng chuyên sâu trong 6 ngày này không chỉ cho giáo dân giáo xứ mà còn kêu gọi tất cả những ai mong muốn tìm hiểu và thực hành một đề tài đạo đức: Sống với Chúa Ba Ngôi, Cầu nguyện và Truyền giáo.

Ngài nhấn mạnh: “Những người tham dự cấm phòng sẽ ở lại trong Cộng đoàn suốt thời gian tĩnh tâm, họ sẽ sống theo gương các Kitô hữa đầu tiên để chung mọi của cải vật chất, trí tuệ và tâm linh, sống lời tuyên hứa của mình trong cùng một tinh thần như nhau, hầu thực hiện gia đình Thiên Chúa nơi trần gian với Đức Maria. Họ không ngừng thực thi bác ái giữa họ với nhau bằng đời sống cầu nguyện và lao động, mang vào thế giới một chứng tá về ánh sáng, bác ái và tình yêu theo sứ điệp cao cả của Đức Kitô.”

Do số lượng tối đa là 60 người/ một đợt cấm phòng, nên khi cha sở vừa thông báo xong, hàng chục người đã vội vã kéo nhau vào phòng khấn xin phiếu ghi danh sớm để giữ chỗ.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top