Giáo xứ Bình Thuận: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo mừng bổn mạng

Giáo xứ Bình Thuận: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo mừng bổn mạng

Giáo xứ Bình Thuận: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo mừng bổn mạng

"Mẹ có phúc hơn mọi người nữ trên trần gian vì Mẹ là người đã sinh ra Chúa Giêsu".

Trên đây là lời Cha phó Giuse Nguyễn Cảnh Thịnh trong lễ mừng Sinh Nhật Đức Mẹ - bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo (CBMCG) diễn ra lúc 17g30 thứ Hai, ngày 9/9/2019 tại giáo xứ Bình Thuận, hạt Tân Sơn Nhì (TSN).

Thánh lễ do Linh mục phó Martin Đỗ Đức Chính, linh hướng Hội CBMCG, chủ sự. Đồng tế với ngài là Linh mục chánh xứ Giuse Trần Văn Lưu, Linh mục phó Giuse Nguyễn Cảnh Thịnh và thầy Phó tế Giuse Trịnh Vĩnh Phúc phụ lễ.

Đến tham dự có các vị đại diện của 18 giáo khu, đại diện các hội đoàn, ban ngành và cộng đoàn trong giáo xứ. Đặc biệt sự có mặt của đại diện CBMCG các chi hội trong hạt TSN.

Dẫn vào Thánh lễ, Linh mục Martin đã chia sẻ: Chúng ta cầu xin cho các hội viên yêu thương nhau, luôn là những người mẹ người vợ Công Giáo đích thực, và trở nên những người con sống hiếu thảo đẹp lòng Chúa. 

Thánh lễ được tiếp tục, Linh mục phó Giuse đã nói về Tin Mừng Mt 1, 1-16, 18-23 sách gia phả của Chúa Giêsu và ngài mời cộng đoàn mừng Sinh Nhật Đức Mẹ bằng một Kinh Kính Mừng.

Linh mục diễn giảng: Mẹ là Đấng được tôn vinh vì có diễm phúc được cưu mang và sinh ra Chúa Giêsu, chính Mẹ cũng là người đầu tiên nối kết với Chúa khai mở kỷ nguyên Ơn Cứu Độ cho loài người. Khởi đi từ lịch sử Cứu Độ là lời hứa Thiên Chúa đã chọn Tổ phụ Abraham, và Người đã thực hiện cho đến khi Chúa Giêsu xuống làm người từ cung lòng Mẹ Maria. Vì vậy, không ai có thể lên Trời ngoài Đấng đã từ Trời xuống. Mẹ được tôn vinh trên Thiên quốc bởi Mẹ đã gắn kết cuộc đời của Mẹ với Chúa Giêsu. Chúng ta cũng chỉ có thể lên Trời khi gắn kết cuộc đời mình với Chúa giống như Mẹ Maria - một người Mẹ đã được nói đến trong Tin Mừng - từ bắt đầu và kết thúc dưới chân thập giá khi Chúa chịu chết.

CBMCG cũng được mời gọi khi tham gia Hội hãy theo các nhân đức của Mẹ, noi gương các thánh nữ Monica, Anê Lê Thị Thành sống gắn kết với Chúa để đạt được Ơn Cứu Độ, và cũng được lên Trời với Mẹ.

Nối tiếp là nghi thức gia nhập Hội của 10 Bà Mẹ Công Giáo chi hội Bình Thuận. Sau lời nguyện tín hữu và dâng lễ vật là phần phụng vụ Thánh Thể.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g40. Sau đó, các Linh mục đồng tế chụp hình lưu niệm với các tân hội viên, cuối cùng là tiệc mừng thân mật tại hoa viên giáo xứ.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top