Dòng Don Bosco Việt Nam: Thánh lễ phong chức linh mục

Dòng Don Bosco Việt Nam: Thánh lễ phong chức linh mục

WGPSG -- Lúc 08g00 sáng thứ Tư ngày 24/8/2011, tại nhà thờ giáo xứ Tam Hải - Thủ Đức, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Giáo phận Thái Bình, nguyên Giám tỉnh dòng Don Bosco Việt Nam, đã chủ sự Thánh lễ phong chức linh mục cho năm thầy phó tế thuộc dòng Don Bosco và chức phó tế cho hai thầy thuộc dòng Đồng Công. Đồng tế với ngài có cha Giám tỉnh dòng Don Bosco VN Giuse Trần Hòa Hưng, cha Bề trên dòng Đồng Công Gioan Maria Đoàn Phú Xuân và hơn 100 linh mục dòng và triều.

Đến hiệp dâng Thánh lễ có sự hiện diện của các tu sĩ nam nữ thuộc các dòng, quý ông bà cố, thân nhân, bạn hữu và khoảng trên 1000 giáo dân.

Thánh lễ khởi sự với cuộc rước của đoàn đồng tế từ khuôn viên nhà xứ vào nhà thờ trong tiếng hát hân hoan, rộn ràng “Khúc ca ngày tận hiến”. Đoàn rước gồm có quý cha, hai anh em tiến chức phó tế và năm anh em tiến chức linh mục.

Đầu lễ, Đức cha Phêrô mời gọi cộng đoàn hãy dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hôm nay Ngài đã ban cho thế giới, cho Giáo hội, cách riêng cho xứ đạo, cho dòng tu chúng ta một quà tặng là thiên chức linh mục và phó tế dành cho 7 anh em tu sĩ của hai hội dòng đang làm việc tại Giáo phận Sài gòn. Đồng thời, ngài cũng xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho các tân chức để các anh em luôn xứng đáng là những mục tử tốt lành trong Giáo hội.

Nghi thức phong chức phó tế và linh mục được cử hành ngay sau bài Tin Mừng, gồm 3 phần: nghi thức mở đầu, nghi thức phong chức và nghi thức diễn nghĩa.

- Sau nghi thức mở đầu là việc tuyển chọn các ứng viên lên chức phó tế và linh mục, Đức Giám mục ban huấn dụ:

Đức cha Phê-rô đã cho thấy “Chén Đắng” của Đức Giê-su uống ngày xưa để cứu độ nhân loại, thì ngày nay vẫn còn đó. Tội lỗi của nhân loại ngày nay dưới nhiều dạng thức khác nhau vẫn đang tồn tại và biến thái: nhân loại cần được cứu độ. Vì thế, các môn đệ của Đức Giê-su cũng được mời gọi thông phần vào sứ mệnh cứu độ của Ngài, chắc chắc cũng phải thông phần vào “chén đắng” của Ngài. Sự hiện diện của người linh mục trong thế giới ngày nay chắc chắn phải làm nổi bật lên hình ảnh của Đức Giê-su, người mục tử tốt lành, luôn chăm sóc và bảo vệ đoàn chiên, đồng thời sẵn sàng hy sinh mạng sống vì đoàn chiên.

Đức cha mời gọi cộng đoàn cùng suy gẫm và cầu nguyện cho các phó tế, linh mục, để các ngài trở nên người sống hết mình cho tha nhân, sống vì “Tình yêu của Đức Kitô thúc bách” (1Cr 5,14). Linh mục sống như Đức Kitô trên thập giá, muốn tham dự vào chén đắng của Chúa. Vì thế, Chúa đã xức dầu, trao ban Thần Khí để linh mục hăng say rao giảng Tin Mừng Đức Kitô.

Từ đây, linh mục có nhiệm vụ lo việc nhà Chúa, phụng sự Giáo hội và đặc biệt là nhà dòng, vì đời sống tu sĩ còn gắn liền vời lời khấn dòng. Khi tuyên hứa vĩnh khấn, các ngài không còn là của gia đình, nhưng đã thuộc về Giáo hội và dòng tu, để tiếp tục công trình cứu chuộc của Đức Kitô, để cùng uống chén đắng mà Ngài đã uống, để mang Nước Chúa đến khắp mọi miền trên trái đất.

- Sau bài huấn dụ là nghi thức phong chức. Các tiến chức phủ phục xin các thánh chuyển cầu qua kinh cầu Các Thánh. Tiếp theo là nghi thức chính yếu của bí tích Truyền Chức, mỗi tiến chức tiến lên quỳ trước mặt Đức cha chủ phong để ngài đặt tay truyền chức và đọc lời nguyện phong chức. Cử chỉ đặt tay của Đức Giám mục nói lên việc thông ban Thánh Thần, và lời nguyện thánh hiến làm cho các tiến chức được tham dự vào sứ mạng của Chúa Kitô. Sau khi Đức cha đặt tay, các linh mục đồng tế lần lượt đặt tay trên các tiến chức.

- Nghi thức diễn nghĩa gồm mặc phẩm phục cho tiến chức, xức dầu tay, trao sách Phúc Âm và chén thánh. Đối với tiến chức phó tế, cha Bề trên trao dây stola và Đức Giám mục trao sách Phúc Âm cho tiến chức. Đối với tiến chức linh mục, song thân các tiến chức đã tiến lên trao áo lễ cho tân linh mục, gói ghém sự hy sinh vất vả của cha mẹ, để dệt nên tấm áo lễ đầu đời này. Sau khi các tân linh mục mặc phẩm phục mới, Đức Giám mục xức dầu lòng bàn tay và trao chén thánh cho từng tân chức, biểu thị sự tham dự đặc biệt của linh mục vào chức tư tế của Đức Kitô qua việc phục vụ cộng đoàn Dân Chúa.

Tiếp đó, Đức Giám mục trao hôn bình an cho các tân chức, để ghi dấu việc nhận các cộng sự viên mới của mình vào thừa tác vụ của Giám mục. Linh mục đoàn cũng hôn chúc bình an cho các tân chức.

Sau lời nguyện hiệp lễ, cha Giám tỉnh dòng Don Bosco VN Giuse Trần Hòa Hưng đã thay lời tân chức, quý linh tông huyết tộc có lời cám ơn Đức cha Phêrô, quý cha, cha chánh xứ, cha phụ tá, Hội đồng Mục vụ giáo xứ Tam Hải, ca đoàn cùng toàn thể cộng đoàn Dân Chúa đã đến hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn cầu nguyện cho các tân chức. Đồng thời, ngài cám ơn quý ông bà cố, đã quảng đại hy sinh dâng hiến người con thân yêu để lo việc chung của Giáo hội và của hai nhà dòng.

Thánh lễ kết thúc trong niềm hân hoan của tất cả mọi người. Các tân chức trào dâng niềm vui trong vòng tay yêu thương ân tình của anh em trong dòng và của gia đình. Tạ ơn Thiên Chúa, Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu. Nguyện xin các Ngài luôn đồng hành với các tân chức trong ơn gọi vừa lãnh nhận, để luôn đáp lại lời mời gọi của Chúa:

“Này con đây xin Chúa phái con đi,
Này con đây, xin trọn đời hiến tế”.

Danh sách các tiến chức:

Phong chức phó tế (hai thầy thuộc dòng Đồng Công, CMC)

1/ Micae Maria Phạm Văn Tuân
2/ Gioan Bosco Cao Thiên Uy

Phong chức linh mục (năm thầy thuộc dòng Don Bosco, SDB)

1/ Phó tế Phaolô Quách Quốc Bình - Thuộc Cộng thể Philip Rinaldi
2/ Phó tế Giuse Nguyễn Văn Đăng - Thuộc Cộng thể Philip Rinaldi
3/ Phó tế Đaminh Trần Quang Liêm - Thuộc Cộng thể Philip Rinaldi
4/ Phó tế Phaolô Nguyễn Minh Tuấn - Thuộc Cộng thể Nhà Tỉnh
5/ Phó tế Phêrô Nguyễn Mạnh Khải Hoàn - Thuộc Cộng thể Cầu Bông

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top