Curia Xóm Mới II: Đại hội Acies - Legio Mariae 25-3-2022

Curia Xóm Mới II: Đại hội Acies - Legio Mariae 25-3-2022

Curia Xóm Mới II: Đại hội Acies - Legio Mariae 25-3-2022

TGPSG -- “Acies là cuộc lễ hằng năm có vị trí trung tâm của mọi hoạt động Legio Mariae”.

Cha Linh giám Curia Xóm II, Vinhsơn Nguyễn Minh Huấn - đã nhấn mạnh với các hội viên Legio như thế khi ngài huấn từ trong 'Đại hội Acies' được khai mạc lúc 15g30 thứ Sáu 25-03-2022 tại nhà thờ Hoàng Mai.

Tham dự đại hội có khoảng hơn 200 hội viên Legio Mariae hoạt động và tán trợ thuộc Hội đồng Curia Xóm Mới II

KHAI MẠC

Sau khi lần hạt 50 kinh Mân Côi, cha Linh giám Vinhsơn đã huấn từ: 'Acies là từ dùng trong đạo binh Roma có nghĩa là đạo binh xếp hàng vào trận. Acies là cuộc lễ hằng năm có vị trí trung tâm của mọi hoạt động Legio Mariae. Các hội viên hoạt động và tán trợ cần tham dự để bày tỏ sự hiệp nhất và lặp lại lời tuyên hứa trung thành và tận hiến toàn thân cho Mẹ. Đạo binh này không phải để chiến đấu chống lại giặc xâm lăng như Ukraina chống lại quân đội Nga mà chống lại ma quỉ, chống lại Satan, con rắn xưa. Đức Giáo hoàng IX đã nói:”Cứ giao cho tôi một đạo quân lần chuỗi Mân Côi, tôi sẽ chinh phục cả thế giới”.

Kết thúc bài huấn từ, cha Linh giám Vinhsơn mời gọi mọi người: 'Trong ngày dâng mình cho Đức Mẹ, các hội viên hãy hiệp thông với Đức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện, thánh hiến hai nước Ukraina và Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria'.

DÂNG MÌNH

Sau bài huấn từ, cha Linh giám và các hội viên xếp thành hai hàng tiến đến trước bàn thờ Đức Mẹ, đặt tay lên cán Vexillum, đọc lớn tiếng: “Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ, mọi sự của con là của Mẹ”.

Tiếp theo, cha Linh giám cùng với các hội viên đọc kinh dâng mình cho Đức Mẹ. Sau nghi thức dâng mình, mọi người đọc kinh Catena.

THÁNH LỄ

Cao điểm của buổi dâng mình là Thánh lễ. Trong bài giảng cha Linh giám chia sẻ: "Truyền tin là khởi đầu công trình cứu độ của Thiên Chúa và nhờ đó mới có mầu nhiệm nhập thể: “Ngôi Lời trở thành xác phàm và cư ngụ giữa chúng ta”(Ga 1, 14). Vậy mỗi hội viên hãy theo gương của Mẹ Maria 'xin vâng' mỗi khi dâng mình cho Đức Mẹ cũng như thi hành các công tác Legio. Như vậy chúng ta sẽ thực sự là đạo binh xếp hàng vào trận của Đức Mẹ, chống lại Satan ma quỉ và  sẽ đưa được nhiều linh hồn về cùng Chúa.

Thánh lễ được tiếp nối với phần phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 17g30. Mọi người ra về trong niềm vui, sẵn sàng ra đi làm công tác tông đồ theo gương 'xin vâng' của Đức Mẹ.

Bài & Ảnh: Thành Tài (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top