Chương trình Thăng tiến hôn nhân gia đình Tổng Giáo phận Sài Gòn: Khóa căn bản 779

Chương trình Thăng tiến hôn nhân gia đình Tổng Giáo phận Sài Gòn: Khóa căn bản 779

Chương trình Thăng tiến hôn nhân gia đình (CTTTHNGĐ) Tổng Giáo phận Sài Gòn khóa căn bản 779 đã điễn ra tại giáo xứ (Gx) Tân Phú từ ngày 18.10 đến 20.10.2019

Khai mạc

Đến tham dự chương trình có linh mục (Lm) Giuse Chu Quang Minh - Dòng Tên, Lm. Phanxico Assisi Lê Quang Đăng - Tổng linh Nguyền Giáo phận Sài Gòn - Chánh xứ Giáo Xứ Tân hương, Lm Giuse Hoàng Văn Quảng - Giám đốc văn phòng phát triển Dòng tên - Tổng Giám Nguyền CTTTHNGĐ TGP.SG, Lm. Giuse Lê Hoàng - Chánh xứ Giáo xứ (Gx) Tân phú – BĐH CTTTHNGĐ TGP.SG, BĐH Liên gia các Giáo hạt và 20 cặp đôi của Gx Tân Phú và Tân Hương.

Sau khi chầu Thánh Thể và giới thiệu các linh mục tham dự, Lm Giuse Lê Hoàng đọc đấng Bản quyền huấn từ và tuyên bố khai mạc vào lúc 17g30, ngày 18.10.2019 tại hội trường Gx Tân Phú.

Chương trình và nội dung khóa căn bản gồm 3 phần:

- Phần 1: Mục đích và điều kiện tham dự, cầu nguyện với Kinh Thánh và suy tôn Lời Chúa.

Lm Giuse Chu Quang Minh đã chia sẻ và hướng dẫn các cặp đôi cầu nguyện trong gia đình, và các vấn nạn gây nên sự đổ vỡ trong hôn nhân.

- Phần 2: Hòa giải là tha thứ và xin lỗi.

Các cặp đôi được hướng dẫn chia sẻ về sở thích và sự khác biệt, cách chấp nhận nhau, xin lỗi Chúa và xin lỗi nhau. Tiếp đến, Lm. Giuse Hoàng văn Quảng đã ban Bí tích Hòa giải cho các cặp đôi, và chủ tế Thánh lễ hòa giải.

- Phần 3: Duy trì và phát triển

Sau 3 ngày sinh hoạt, các cặp đôi đã chia sẻ trước bàn thờ Chúa cảm nhận trước và sau khi tham gia chương trình, sự thay đổi trong mối tương quan và hứa yêu thương nhau.

Bế mạc

Với mong muốn mọi người cùng cộng tác trong công việc truyền giáo qua đời sống đức tin và hành động, Lm Phanxico Assisi đã chủ tế Thánh lễ bế mạc và nghi thức lập lại lời thề hôn một đời vào 17g, ngày 20.10.2019 tại Gx Tân Phú.

Sau khi Thánh lễ kết thúc vào lúc 18g30, các tham dự viên và linh mục chụp hình kỷ niệm.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top